Ο γονέας ως εκπαιδευτικός: διερεύνηση στάσεων, απόψεων και πρακτικών ελλήνων γονέων εκπαιδευτικών

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Ο γονέας ως εκπαιδευτικός: διερεύνηση στάσεων, απόψεων και πρακτικών ελλήνων γονέων εκπαιδευτικών

Καλαντζάκη, Ειρήνη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει και μελετήσει την επίδραση που μπορεί να έχει η γονεϊκότητα στους Έλληνες γονείς εκπαιδευτικούς μέσα από τις δικές τους προσωπικές απόψεις.Επομένως, μελετήθηκε ενδελεχώς, πρώτα απ’ όλα, η διεθνής ερευνητική βιβλιογραφία σχετικά με τις επιδράσεις της γονεϊκότητας τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική ζωή των γονέων εκπαιδευτικών. Παράλληλα, διερευνήθηκαν οι στάσεις, οι απόψεις και οι πρακτικές των Ελλήνων γονέων εκπαιδευτικών αναφορικά με τη γονεϊκότητα και τις επιδράσεις της σε μια σειρά από τομείς, όπως οι λόγοι που οι γονείς εκπαιδευτικοί επέλεξαν το επάγγελμα, οι τυχόν μεταβολές του επαγγελματικού τους προφίλ μετά τη γονεϊκότητα, οι σχέσεις και η επικοινωνία των γονέων εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους αλλά και με τους γονείς των μαθητών τους πριν και μετά τη γονεϊκότητα, καθώς και άλλοι. Ως καταλληλότερη προσέγγιση για την εκπόνηση της παρούσας έρευνας ήταν η ποιοτική. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με την μέθοδο της ημιδομημένης συνέντευξης. Ακολούθησε η απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων, η κωδικοποίησή και η τοποθέτησή τους σε κατηγορίες σύμφωνα με την μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου καθώς και με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 30 Έλληνες γονείς εκπαιδευτικοί. Οι 24 ήταν γυναίκες εκπαιδευτικοί και οι 6 άνδρες τόσο από την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση όσο κι από την Δευτεροβάθμια. Τα αποτελέσματα έδειξαν σχετική αναπροσαρμογή των διδακτικών επιλογών των γονέων εκπαιδευτικών μετά τη γονεϊκότητα και σαφή επίδραση και μεταβολή στις σχέσεις και την επικοινωνία τους τόσο με τους μαθητές τους όσο και με τους γονείς αυτών για την πλειοψηφία των γονέων εκπαιδευτικών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

επίδραση
μεταβολές
γονεϊκότητα
Εκπαίδευση - Ελλάδα - Συμμετοχή γονέων
Συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών
διπλός ρόλος
Γονείς και παιδιά
Εκπαιδευτικοί
γονείς – εκπαιδευτικοί

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)