Επιχειρηματικό σχέδιο μονάδας αγροτικής παραγωγής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Επιχειρηματικό σχέδιο μονάδας αγροτικής παραγωγής

Δουβίτσας, Εμμανουήλ

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο μιας αγροτικής μονάδας αγροτικής παραγωγής, συσκευασίας και διανομής αρωματικών φυτών στο νησί της Λευκάδας .Η πτυχιακή αυτή προσπαθεί να αναδείξει πως με την βοήθεια των σύγχρονων τεχνικών και μέσων που υπάρχουν , μπορούμε να οδηγηθούμε σε μία αναπτυγμένη και κερδοφόρα επιχείρηση και πόσο μάλλον σε έναν οικονομικό τομέα όπως ο αγροτικόςΗ εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει την ταυτότητα της επιχείρησης μας ,τα βασικά της χαρακτηριστικά, καθώς και το όραμα της. Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια μελέτη για την ευρύτερη αγορά των αρωματικών φυτών παγκόσμια στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Παράλληλα κάνουμε μια ανάλυση ανταγωνισμού στο νησί της Λευκάδας ,αλλά και ευρύτερα στα Ιόνια νησιά όπου συμπεραίνουμε ότι αποτελεί μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία η δημιουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης. Το τρίτο κεφάλαιο αναδεικνύει τις κατάλληλες εργασίες στον διοικητικό, οργανωτικό και διαφημιστικό τομέα που πρέπει να κάνει η επιχείρηση ώστε να αναπτυχθεί. Παρουσιάζονται οι ενδεικτικές προσεγγίσεις πελατών, πραγματοποιείται ειδική αναφορά στον τομέα του διαδικτύου , ενώ περιγράφονται και άλλοι απαραίτητοι αναπτυξιακοί παράγοντες (π.χ. κοινωνικός ρόλος της εταιρίας).Το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εργασίας , ασχολείται με την τεχνοοικονομική πρόβλεψη της επιχείρησης σε πλάνο τριετίας. Πιο συγκεκριμένα στο μέρος αυτό πραγματοποιείται ανάλυση αρχικού κεφαλαίου, πρόβλεψη εσόδων-εξόδων, ενώ υπολογίζουμε και τους δείκτες βιωσιμότητας της επιχείρησης καθώς και το νεκρού της σημείο.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Επιχείρηση
προώθηση
αρωματικά
διοίκηση
πλάνο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-10-23


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.