Οικονομική συμπεριφορά και κλιματική αλλαγή: εφαρμογή στον τουριστικό τομέα

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Οικονομική συμπεριφορά και κλιματική αλλαγή: εφαρμογή στον τουριστικό τομέα

Μπούσης, Αλέξανδρος

Η υιοθέτηση στρατηγικών που αφορούν στην ανάπτυξη του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα αποτελεί αδήριτη ανάγκη η οποία όμως πρέπει να είναι στενά συνδεδεμένη με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να βασιστεί στην αύξηση της τουριστικής κίνησης. Η σχέση τουριστικής κίνησης και των μετεωρολογικών συνθηκών και μεταβολών που επικρατούν σε μια περιοχή είναι αμφίδρομη. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει την επίδραση των κλιματολογικών συνθηκών στην τουριστική κίνηση στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στο νομό Ηρακλείου Κρήτης. Η ανάλυση βασίζεται στον υπολογισμό του Τουριστικού Κλιματικού δείκτη, όπως προτάθηκε από τον Mieczkowski (1985), με χρήση ημερήσιων μετεωρολογικών δεδομένων για τα έτη 2005-2012 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και δεδομένων για την τουριστική κίνηση από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι oι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες ευνοούν την περαιτέρω παράταση της τουριστικής περιόδου όχι μόνο την περίοδο αιχμής του καλοκαιριού.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
Κλιματολογικές συνθήκες
Τουριστικός Κλιματικός Δείκτης
Ελλάδα
Τουριστική Κλιματολογία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-11-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)