Αναλογία φύλων κατά τη γέννηση στην Ελλάδα 1983-2013. Ψηφιακή αποτύπωση των τάσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Αναλογία φύλων κατά τη γέννηση στην Ελλάδα 1983-2013. Ψηφιακή αποτύπωση των τάσεων

Χριστοδουλάτου, Μαρκέλλα Αικατερίνη

Η αναλογία των φύλων κατά τη γέννηση ορίζεται ως το σύνολο των αρσενικών γεννήσεων ως προς το σύνολο των θηλυκών γεννήσεων. Η εξέλιξη του δείκτη έχει κερδίσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών και με την πάροδο των ετών γίνεται όλο και περισσότερο δημοφιλής, το 1962 ήταν η πρώτη φορά που διαπιστώθηκε ότι οι γεννήσεις αρρένων υπερτερούν των θηλέων. Έχουν υπάρξει πολλές θεωρίες σχετικά με την εξήγηση αυτού του φαινομένου, καταλήγοντας στο γενικότερο συμπέρασμα ότι οι παράγοντες που εκτίθενται οι γονείς επηρεάζουν το φύλο του εμβρύου. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το φύλο ποικίλουν και κατηγοριοποιούνται σε γεωγραφικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς, φυσικούς ή δημογραφικούς και τέλος πολιτικοοικονομικούς παράγοντες. Στη συνέχεια αναφέρονται εμπειρικά παραδείγματα για την αύξηση και τη μείωση του δείκτη της αναλογίας των φύλων, εστιάζοντας στην κατάσταση της Κίνας και στην επιρροή της πολιτικής ενός παιδιού. Παράλληλα μελετάται η διαχρονική εξέλιξη του φαινομένου για την περίοδο 1983-2013 για τον Ελλαδικό χώρο, η χωρική διαφοροποίησή του και χαρτογραφική αποτύπωση του μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφόρησης δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε συγκεκριμένες περιοχές. Τέλος ερευνώνται οι τιμές του δείκτη της αναλογίας των φύλων κατά τη γέννηση για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, διαφορετικές εθνικότητες και οικογενειακή κατάσταση των μητέρων ενώ παράλληλα γίνεται προσπάθεια να αναδειχθούν δημογραφικές τάσεις.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ηλικία
Οικογενειακή κατάσταση
Ιθαγένεια
Χωρική κατανομή
Αναλογία φύλων κατά τη γέννηση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-11-25


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.