Ποσοτική γεωμορφολογική ανάλυση του υδρογραφικού δικτύου του χειμάρρου Ποταμούλα

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Ποσοτική γεωμορφολογική ανάλυση του υδρογραφικού δικτύου του χειμάρρου Ποταμούλα

Μιχαηλίδου, Φωτεινή Αργυρώ

Ο τίτλος της εργασίας είναι « Ποσοτική γεωμορφολογική ανάλυση του υδρογραφικού δικτύου του χείμαρρου Ποταμούλα » και αντικείμενό της αποτελεί η ποσοτική γεωμορφολογική ανάλυση του υδρογραφικού δικτύου της Ποταμούλας, που αποτελεί παραπόταμο του Εύηνου Ποταμού. Για τους σκοπούς της εργασίας χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα ArcGIS της εταιρίας ESRI. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός του υδρογραφικού δικτύου και των λεκανών απορροής του ποταμού, η αρίθμηση τους κατά Strahler, ο υπολογισμός των μορφομετρικών δεικτών τους (μήκος, εμβαδόν, συχνότητα, πυκνότητα) και η ανάλυση των χαρακτηριστικών τους, σύμφωνα με τους νόμους του Horton.Mε την παράλληλη χρήση του προγράμματος ArcGIS και του Coord_GR του Γιάννη Συγγρού και βάσει του γεωλογικού χάρτη της περιοχής μελέτης, του φύλλου χάρτη 1:50000 «Ευηνοχώριον» του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, θα γίνει σχεδιασμός του γεωλογικού χάρτη της περιοχής, υπολογισμός των παραμέτρων της, ανάλυση και μελέτη της γεωμορφολογίας και, τέλος, υπολογισμός της κλίσης της.Επίσης, με τη χρήση του ειδικού λογισμικού GMT της SOEST, σχεδιάστηκαν ειδικοί χάρτες και αναλύθηκε η σεισμικότητα της περιοχής, η ιστορική σεισμικότητα της ευρύτερης περιοχής, οι κλιματολογικές συνθήκες, η σχέση του υδρογραφικού δικτύου με τη λιθολογία της περιοχής την οποία διασχίζει, καθώς και οι πρόσφατες τεκτονικές διεργασίες που έλαβαν χώρα στην περιοχή.Με συνδυασμό όλων των παραπάνω δεδομένων και εκτενή περιγραφική γεωμορφολογική ανάλυση και γεωμορφολογική χαρτογράφηση, εξήχθησαν αποτελέσματα και συμπεράσματα που αφορούν τις ανωμαλίες στην διαδοχική κατά τάξη απορροή του υδρογραφικού δικτύου της περιοχής, τους λόγους διακλάδωσης των τάξεων του, όπως και τη σχέση του με τη λιθολογία, τη σεισμικότητα, τις πλημμύρες στην περιοχή.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ποσοτική γεωμορφολογική ανάλυση
Ποταμούλα
υδρογραφικό δίκτυο
πλυμμήρες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)