Δημιουργία διαδραστικού χάρτη της νήσου Μήλος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Δημιουργία διαδραστικού χάρτη της νήσου Μήλος

Τσιούγκου, Ναντιαλένα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σαν στόχο την μελέτη της διαδικασίας που απαιτείται για την κατασκευή ενός διαδραστικού χάρτη. Ως περιοχή μελέτης ορίστηκε η νήσος Μήλος. Αναλυτικότερα αφού μελετήθηκε η περιοχή επιλέχθηκαν τα στοιχεία εκείνα που είναι ικανά να την περιγράψουν με πληρότητα. Έπειτα τα στοιχεία αυτά μετατράπηκαν σε γεωγραφική πληροφορία και δημιουργήθηκε η γεωγραφική βάση. Στη συνέχεια συντάχθηκε ο κώδικας της εφαρμογής που καλεί τα δεδομένα της γεωγραφικής βάσης και τα διαχέει στο διαδίκτυο.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στο Διαδίκτυο
Διαδικτυακή Χαρτογραφία
Διαδραστικός Χάρτης
Λογισμικό ανοικτού κώδικα MapServer
Νήσος Μήλος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-11-30


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.