Ανάπτυξη εφαρμογής για τη σύνθεση και οπτικοποίηση στατιστικών και χωρικών δεικτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ανάπτυξη εφαρμογής για τη σύνθεση και οπτικοποίηση στατιστικών και χωρικών δεικτών

Ξενάκης, Δημήτρης

Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι διπλός. Αρχικά προσπαθήσαμε να εκτιμήσουμε και να αναλύσουμε μία νεότερη έκδοση του παγκόσμιου Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης (για το έτος δηλαδή 2014), βάσει πάντα των πιο πρόσφατων δεδομένων που διαθέτουμε σήμερα. Οι νέες τιμές που προέκυψαν, φαίνονται στο σύνολό τους να συμβαδίζουν με τα αποτελέσματα των προηγούμενων ετών, σημειώνοντας παγκοσμίως μία ελαφρά αύξηση. Τη μεγαλύτερη άνοδο την παρατηρούμε σε χώρες κοντά στην κεντρική Αφρική (Δημοκρατία του Κονγκό, Αιθιοπία, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε, Τόγκο), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση την έχει η Λιβύη και το Ανατολικό Τιμόρ. Στα πλαίσια των παραπάνω υπολογισμών και λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψιν κριτικές απέναντι στον τρόπο σύνθεσης του δείκτη, κατασκευάσαμε και προβάλαμε στον αρχικό, ένα νέο δείκτη. Το Δείκτη Βιώσιμης Ανθρώπινης Ανάπτυξης. Μία τροποποιημένη εκδοχή του ΔΑΑ που, όπως προτάθηκε από τον Chuluun Togtokh, εισάγει πλέον και τη διάσταση του περιβάλλοντος. Οι τιμές του νέου δείκτη δημιούργησαν αμέσως μία εικόνα αντίθεσης. Χώρες με υψηλές κατά κεφαλήν εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα εμφανίζουν παράλληλα και υψηλή πτώση στην κατάταξη του δείκτη (πχ Κατάρ, Κουβέιτ), ενώ αντίθετα χώρες με λιγοστή κατά κεφαλήν εκπομπή, σημειώνουν σημαντική άνοδο στην κατάταξη (πχ Βραζιλία, Ισπανία, Γαλλία).Ο δεύτερος και εξίσου σημαντικός στόχος που θέσαμε για την ολοκλήρωση την πτυχιακής ήταν η ανάπτυξη μίας ειδικής εφαρμογής Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, που ονομάστηκε Composite Index Modeler - CIM. Η συγκεκριμένη εφαρμογή προσφέρει στο χρήστη σημαντικά εργαλεία για τον υπολογισμό και την οπτικοποίηση σύνθετων δεικτών.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

ΔΒΑΑ
Σύνθετος Δείκτης
ΔΑΑ
ΓΣΠ
Python

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-10-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.