Ποντιακή ταυτότητα: από τον Πόντο στο Κιλκίς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ποντιακή ταυτότητα: από τον Πόντο στο Κιλκίς

Αδαμίδου, Κυριακή

Ζώντας στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της ομοιογένειας που εξαλείφουν την διαφορετικότητα και την αυθεντικότητα, οι άνθρωποι τείνουν να αφήνουν πίσω τους τις παραδόσεις και τα ιδιαίτερα πολιτισμικά πρότυπα της περιοχής τους ή της χώρας τους και να υιοθετούν άλλα πιο σύγχρονα, ευρέως γνωστά και αποδεκτά. Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται την ποντιακή ταυτότητα και τις αλλαγές που έχει υποστεί με το πέρασμα του χρόνου, αλλά κυρίως με την μετεγκατάσταση των Ποντίων από τον Πόντο στην περιοχή του Κιλκίς μετά από την γενοκτονία και τους διωγμούς που υπέστησαν από τους Τούρκους. Πιο συγκεκριμένα, ασχολείται με τα επιμέρους χαρακτηριστικά που συγκροτούν την ποντιακή ταυτότητα (όπως η ποντιακή διάλεκτος, η λαϊκή παράδοση, η μουσική κ.α.) τα οποία αποτελούν συνδετικό στοιχείο μεταξύ των Ποντίων αλλά και φανερώνουν τις διαφορές με τις υπόλοιπες συλλογικές ταυτότητες της χώρας. Εν συνεχεία, μελετάται η μετεξέλιξη της ταυτότητας και ο βαθμός διατήρησής της στις μέρες μας. Τέλος, εξετάζεται η σχέση των Ποντίων κατοίκων του Κιλκίς με τον υπόλοιπο πληθυσμό του, στα χρόνια της πρώτης εγκατάστασης αλλά και στη σημερινή εποχή. Η ανάλυση των παραπάνω πραγματοποιείται με την βοήθεια της βιβλιογραφίας αλλά και των αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποιήθηκε για το σκοπό της εργασίας. Στην έρευνα συμμετείχαν Πόντιοι κάτοικοι του Νομού Κιλκίς και απάντησαν σε ερωτήσεις που αφορούν την ταυτότητά τους.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Πόντος
Διατήρηση ταυτότητας
Πολιτισμική ταυτότητα
Συλλογική ταυτότητα
Κιλκίς

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-10-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.