Συσχέτιση ρηγμάτων - κλάδων υδρογραφικού δικτύου και ακτογραμμής της νήσου Ικαρίας με τη χρήση Σ.Γ.Π.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Συσχέτιση ρηγμάτων - κλάδων υδρογραφικού δικτύου και ακτογραμμής της νήσου Ικαρίας με τη χρήση Σ.Γ.Π.

Κατσίμπας, Σπυρίδων

Η εργασία αυτή αναζητά τη συσχέτιση ως προς το αζιμούθιο μεταξύ των ρηγμάτων και της ακτογραμμής - των κλάδων του υδρογραφικού για την περιοχή της νήσου Ικαρίας. Η επίτευξη του στόχου πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενός Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (ArcGIS) ως βάση πληροφορίας, η οποία πληροφορία έγινε εξαγωγή σε ένα πρόγραμμα ταξινόμησης-επεξεργασίας ποσοτικών δεδομένων (Excel). Τα δεδομένα ταξινομήθηκαν αθροίζοντας τα διάφορα μήκη του συνόλου των στοιχείων βάση ομάδων διαφορετικού αζιμούθιου. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με τη σχηματική μορφή ροδογραμμάτων. Ως αποτέλεσμα μπορεί να παρατηρηθεί η επίδραση του τεκτονισμού στο σχηματισμό της ακτογραμμής και του υδρογραφικού δικτύου.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Αζιμούθιο
Ρήγματα
Ικαρία
Σ.Γ.Π.
Συσχέτιση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-10-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.