Συσχέτιση ρηγμάτων - κλάδων υδρογραφικού δικτύου και ακτογραμμής της νήσου Ικαρίας με τη χρήση Σ.Γ.Π.

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Συσχέτιση ρηγμάτων - κλάδων υδρογραφικού δικτύου και ακτογραμμής της νήσου Ικαρίας με τη χρήση Σ.Γ.Π.

Κατσίμπας, Σπυρίδων

Η εργασία αυτή αναζητά τη συσχέτιση ως προς το αζιμούθιο μεταξύ των ρηγμάτων και της ακτογραμμής - των κλάδων του υδρογραφικού για την περιοχή της νήσου Ικαρίας. Η επίτευξη του στόχου πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενός Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (ArcGIS) ως βάση πληροφορίας, η οποία πληροφορία έγινε εξαγωγή σε ένα πρόγραμμα ταξινόμησης-επεξεργασίας ποσοτικών δεδομένων (Excel). Τα δεδομένα ταξινομήθηκαν αθροίζοντας τα διάφορα μήκη του συνόλου των στοιχείων βάση ομάδων διαφορετικού αζιμούθιου. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με τη σχηματική μορφή ροδογραμμάτων. Ως αποτέλεσμα μπορεί να παρατηρηθεί η επίδραση του τεκτονισμού στο σχηματισμό της ακτογραμμής και του υδρογραφικού δικτύου.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Αζιμούθιο
Ρήγματα
Ικαρία
Σ.Γ.Π.
Συσχέτιση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-10-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)