Διευρεύνηση παραμέτρων υιοθέτησης κινητών συσκευών με εφαρμογές στην υγεία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Διευρεύνηση παραμέτρων υιοθέτησης κινητών συσκευών με εφαρμογές στην υγεία

Κατσίμπρας, Μιλτιάδης

Διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως οι προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί (PDA’s) και τα κινητά τηλέφωνα έχουν τη δυνατότητα, με συγκεκριμένες εφαρμογές υγείας (M-health applications), να λειτουργούν ως συστήματα υποστήριξης κλινικών αποφάσεων, εργαλεία συλλογής δεδομένων για τους επαγγελματίες υγείας, αλλά και να παρέχουν βοήθεια στη διαχείριση των ασθενών που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες.Η πτυχιακή εργασία:• Κάνει μία εκτενή επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για την υιοθέτηση και χρήση των κινητών συσκευών υγείας και έχει αναπτύξει ένα θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο προτείνει παραμέτρους από το Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας (ΤΑΜ), το Μοντέλο Κινήτρων (ΜΜ) αλλά και από το Μοντέλο του Akter (2010) που χρησιμοποιεί παράγοντες που σχετίζονται με την Ποιότητα Υπηρεσιών (Service Quality).• Προσπαθεί να αναπτύξει ένα θεωρητικό μοντέλο για να μετρήσει την πρόθεση των χρηστών να χρησιμοποιήσουν μια κινητή συσκευή υγείας με τηλεπαρακολούθηση.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας (ΤΑΜ), Μοντέλο Κινήτρων (ΜΜ), Μοντελο Ποιότητας Υπηρεσιών, τηλεπαρακολούθηση, κινητές συσκευές

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.