Φυσιογραφικά και Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του Όρμου Αναβύσσου

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Φυσιογραφικά και Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του Όρμου Αναβύσσου

Κουρλιάφτης, Γιάννης

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εστιάζει στην αποτύπωση της παράκτιας και υποθαλάσσιας μορφολογίας του Όρμου Αναβύσσου και Αγίου Νικολάου, στην νοτιοανατολική Αττική, και την ανάδειξη της ευαισθησίας των παράκτιων ενδιαιτημάτων σε μια πιθανή πετρελαϊκή ρύπανση. Πραγματοποιήθηκε σάρωση του πυθμένα, με ηχοβολιστή πλευρικής σάρωσης, τοπογραφικές τομές κάθετες στην ακτογραμμή, για την διερεύνηση της ακτής και συλλογή δειγμάτων ιζήματος από το χερσαίο και το υποθαλάσσιο τμήμα του Όρμου για κοκκομετρική ανάλυση. Επίσης, έγινε μελέτη των ιστορικών αλλαγών της ακτογραμμής μέσω σύγκρισης παλιών αεροφωτογραφιών και νεώτερων δορυφορικών εικόνων καθώς και συλλογή γεωμορφολογικών παρατηρήσεων για την αποτύπωση της παράκτιας γεωμορφολογίας στον αντίστοιχο χάρτη. Το χερσαίο τμήμα της παράκτιας περιοχής αποτελείται από πλήθος γεωμορφών όπως κρημνούς, beachrocks,τόμπολο κ.α. Οι αιγιαλοί παρουσιάζουν ήπιες κλίσεις και μικρές υψομετρικές διαφορές, με έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα και αποτελούνται από χαλαρά ιζήματα αμμώδους ή χαλικώδους σύστασης υποδηλώνοντας ένα παράκτιο περιβάλλον απόθεσης και χαμηλής κυματικής δράσης ενώ παράλληλα εμφανίζουν μικρή διάβρωση της τάξης των +/- 2 μέτρων. Το υποθαλάσσιο τμήμα της παραλίας εμφανίζει σχετικά ομαλές κλίσεις και μικρά βάθη, με την άμμο να κυριαρχεί στα ρηχότερα τμήματα του Όρμου και τις εκτενείς συστάδες της Posidonia Oceanica προς την ανοιχτή θάλασσα. Από την αποτύπωση της υφής των ιζημάτων και των γεωμορφών που συνιστούν το παράκτιο τμήμα της περιοχής εκτιμήθηκε ο βαθμός ευαισθησίας αυτού στην πετρελαϊκή ρύπανση (E.S.I.) και προέκυψε ο αντίστοιχος χάρτης με τις κατηγορίες παράκτιων ενδιαιτημάτων ο οποίος προορίζεται για τους αρμόδιους φορείς για την ταχύτερη και καταλληλότερη αντιμετώπιση μιας πιθανής πετρελαιοκηλίδας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Παράκτια τοπογραφία
ιζήματα
διαχείριση παράκτιας ζώνης
γεωμορφολογία
βαθυμετρία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-11-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)