Διερεύνηση της επίδρασης της συνολικής διαιτητικής πρόσληψης υδατανθράκων και των επιμέρους μονο- και δισακχαριτών σε πρώιμους δείκτες αθηρωμάτωσης της μακρο- και μικροκυκλοφορίας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Διερεύνηση της επίδρασης της συνολικής διαιτητικής πρόσληψης υδατανθράκων και των επιμέρους μονο- και δισακχαριτών σε πρώιμους δείκτες αθηρωμάτωσης της μακρο- και μικροκυκλοφορίας

Ντούσκα, Κωσταντίνα Α.

Eισαγωγή: Οι υδατάνθρακες αποτελούν ετερογενή μόρια και οι διάφορες υποομάδες τους επιδρούν διαφορετικά στην υγεία. Η αγγειακή δυσλειτουργία αποτελεί τη βάση της πλειοψηφίας των καρδιαγγειακών νοσημάτων και τα τελευταία χρόνια έχουν αναδειχθεί ειδικοί δείκτες που ανιχνεύουν πρώιμες αγγειακές αλλοιώσεις, πριν εκδηλωθούν καρδιαγγειακά συμβάματα, συμβάλλοντας στην έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση της πρόσληψης υδατανθράκων σε σχέση με τους δείκτες αυτούς, καθώς οι λιγοστές υπάρχουσες μελέτες είναι ανεπαρκείς και αντικρουόμενες. Ως εκ τούτου, διερευνήθηκε η πιθανή συσχέτιση της συνολικής διαιτητικής πρόσληψης υδατανθράκων και των επιμέρους μονο-, δισακχαριτών και φυτικών ινών με πρώιμους δείκτες αθηρωμάτωσης μακρο- και μικροκυκλοφορίας, σε ενήλικους εθελοντές με παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακών και επηρεασμένη αγγειακή λειτουργία. Μεθοδολογία: Σε 524 εθελοντές, εκτιμήθηκαν δείκτες μακροκυκλοφορίας (IMT,PWV,AI,κεντρικές πιέσεις), ενώ σε έναν υποπληθυσμό 241 ατόμων εκτιμήθηκαν και δείκτες μικροκυκλοφορίας(CRAE,CRVE,AVR). Η πρόσληψη υδατανθράκων υπολογίστηκε με δύο τηλεφωνικές ανακλήσεις εικοσιτετραώρου. Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση της φρουκτόζης, της γαλακτόζης, της λακτόζης, των συνολικών μονοσακχαριτών και των δισακχαριτών με το πάχος έσου-μέσου χιτώνα καρωτίδας(ΙΜΤ). Ακόμη, βρέθηκε θετική συσχέτιση της λακτόζης με τη μέση διάμετρο αρτηριδίου(CRAE) και το λόγο της μέσης διαμέτρου αρτηριδίου προς φλεβιδίου του αμφιβληστροειδούς(AVR) και αρνητική συσχέτιση της λακτόζης και της συνολικής πρόσληψης υδατανθράκων με τη μέση διάμετρο φλεβιδίου του αμφιβληστροειδούς(CRVE). Συζήτηση: Από τα ευρήματα προκύπτει ότι η κατανάλωση φρουκτόζης, γαλακτόζης, λακτόζης, μονοσακχαριτών και δισακχαριτών πιθανό να επιβαρύνουν τη μακροκυκλοφορία, ενώ η μεγαλύτερη κατανάλωση λακτόζης και συνολική πρόσληψη υδατανθράκων πιθανό να βελτιώνουν τη μικροκυλοφορία. Καθίστανται όμως αναγκαίες μελλοντικές μελέτες που να επιβεβαιώνουν τα δεδομένα αυτά και να διαλευκάνουν τους αντίστοιχους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

αγγειακή λειτουργία
υδατάνθρακες
αθηρωμάτωση
σάκχαρα
καρδιαγγειακά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-11-25


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)