Ανίχνευση διατροφικού κινδύνου σε νοσηλευόμενους ασθενείς. Διαχρονικά δεδομένα της ελληνικής συμμετοχής στην πρωτοβουλία nutritionDay worldwide

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ανίχνευση διατροφικού κινδύνου σε νοσηλευόμενους ασθενείς. Διαχρονικά δεδομένα της ελληνικής συμμετοχής στην πρωτοβουλία nutritionDay worldwide

Ευθυβούλου, Ραφαηλία

Εισαγωγή: Η δυσθρεψία είναι ένα σημαντικό πρόβλημα στο χώρο του νοσοκομείου, με αυξημένο επιπολασμό παγκοσμίως που επηρεάζει δυσμενώς την κλινική έκβαση του ασθενούς. Το «nutritionDay worldwide» είναι ένα ετήσιο, μη κερδοσκοπικό πρόγραμμα που σκοπεύει στην αξιολόγηση της κατάστασης θρέψης των νοσοκομειακών ασθενών. Σκοπός: Η διαχρονική παρουσίαση της ελληνικής συμμετοχής στο πρόγραμμα «nutritionDay worldwide» για τα έτη 2011, 2012 και 2013.Μεθοδολογία: Στη μελέτη συμμετείχαν 230 ασθενείς. Τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν περιείχαν πληροφορίες για την οργάνωση του νοσοκομείου, τη διατροφική πρόσληψη των ασθενών και κλινικά χαρακτηριστικά τους. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με λογισμικό IBM SPSS Statistics 21.Αποτελέσματα: Τα νοσοκομεία με ομάδα κλινικής διατροφής και που οι μονάδες τους στελεχώνονται από διαιτολόγο έχουν αυξηθεί από το 2011 στο 2013. Τα ποσοστά των μονάδων που εφαρμόζουν διαδικασίες αξιολόγησης κακής θρέψης και που μετρούν το σωματικό βάρος των ασθενών κατά την εισαγωγή αυτών στο νοσοκομείο, παραμένουν χαμηλά. Τέλος, 16% των ασθενών και για τις τρεις χρονικές στιγμές δήλωσαν μειωμένη πρόσληψη τροφής και 15% το 2011, 20% το 2012 και 11% το 2013 δήλωσαν ότι δεν έφαγαν τίποτα ενώ επιτρεπόταν, την ημέρα διεξαγωγής του προγράμματος αλλά οι περισσότεροι εξ’ αυτών δεν έλαβαν κάποια υποστήριξη θρέψης.Συζήτηση: Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι η παρουσία ομάδων Κλινικής διατροφής στα ελληνικά νοσοκομεία αυξήθηκε στο δείγμα του 2013, πιθανόν λόγω της προσπάθειας συμμόρφωσης με τη νέα νομοθεσία. Από την άλλη μεριά όμως, οι πρακτικές ανίχνευσης διατροφικού κινδύνου στα ελληνικά νοσοκομεία εξακολουθούν να μην αποτελούν διαδικασία ρουτίνας και οι δυσθρεπτικοί ασθενείς συχνά δεν αντιμετωπίζονται σχετικά.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

δυσθρεψία
NutritonDay
ανίχνευση
κατάσταση θρέψης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-10-23


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.