Ανίχνευση διατροφικού κινδύνου σε νοσηλευόμενους ασθενείς. Διαχρονικά δεδομένα της ελληνικής συμμετοχής στην πρωτοβουλία nutritionDay worldwide

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Ανίχνευση διατροφικού κινδύνου σε νοσηλευόμενους ασθενείς. Διαχρονικά δεδομένα της ελληνικής συμμετοχής στην πρωτοβουλία nutritionDay worldwide

Ευθυβούλου, Ραφαηλία

Εισαγωγή: Η δυσθρεψία είναι ένα σημαντικό πρόβλημα στο χώρο του νοσοκομείου, με αυξημένο επιπολασμό παγκοσμίως που επηρεάζει δυσμενώς την κλινική έκβαση του ασθενούς. Το «nutritionDay worldwide» είναι ένα ετήσιο, μη κερδοσκοπικό πρόγραμμα που σκοπεύει στην αξιολόγηση της κατάστασης θρέψης των νοσοκομειακών ασθενών. Σκοπός: Η διαχρονική παρουσίαση της ελληνικής συμμετοχής στο πρόγραμμα «nutritionDay worldwide» για τα έτη 2011, 2012 και 2013.Μεθοδολογία: Στη μελέτη συμμετείχαν 230 ασθενείς. Τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν περιείχαν πληροφορίες για την οργάνωση του νοσοκομείου, τη διατροφική πρόσληψη των ασθενών και κλινικά χαρακτηριστικά τους. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με λογισμικό IBM SPSS Statistics 21.Αποτελέσματα: Τα νοσοκομεία με ομάδα κλινικής διατροφής και που οι μονάδες τους στελεχώνονται από διαιτολόγο έχουν αυξηθεί από το 2011 στο 2013. Τα ποσοστά των μονάδων που εφαρμόζουν διαδικασίες αξιολόγησης κακής θρέψης και που μετρούν το σωματικό βάρος των ασθενών κατά την εισαγωγή αυτών στο νοσοκομείο, παραμένουν χαμηλά. Τέλος, 16% των ασθενών και για τις τρεις χρονικές στιγμές δήλωσαν μειωμένη πρόσληψη τροφής και 15% το 2011, 20% το 2012 και 11% το 2013 δήλωσαν ότι δεν έφαγαν τίποτα ενώ επιτρεπόταν, την ημέρα διεξαγωγής του προγράμματος αλλά οι περισσότεροι εξ’ αυτών δεν έλαβαν κάποια υποστήριξη θρέψης.Συζήτηση: Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι η παρουσία ομάδων Κλινικής διατροφής στα ελληνικά νοσοκομεία αυξήθηκε στο δείγμα του 2013, πιθανόν λόγω της προσπάθειας συμμόρφωσης με τη νέα νομοθεσία. Από την άλλη μεριά όμως, οι πρακτικές ανίχνευσης διατροφικού κινδύνου στα ελληνικά νοσοκομεία εξακολουθούν να μην αποτελούν διαδικασία ρουτίνας και οι δυσθρεπτικοί ασθενείς συχνά δεν αντιμετωπίζονται σχετικά.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

δυσθρεψία
NutritonDay
ανίχνευση
κατάσταση θρέψης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-10-23


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)