Δευτερογενείς μεταβολίτες και αντιοξειδωτικές ιδιότητες εδώδιμων Ελληνικών μανιταριών του γένους Pleurotus

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Δευτερογενείς μεταβολίτες και αντιοξειδωτικές ιδιότητες εδώδιμων Ελληνικών μανιταριών του γένους Pleurotus

Κουγιουμτζή, Μαρία Ελένη

Τα μανιτάρια από τα αρχαία χρόνια αποτελούσαν ένα εκλεκτό έδεσμα χάρη στο ιδιαίτερο τους άρωμα και τη γεύση. Η διατροφική τους αξία είναι υψηλή. Η λιποπεριεκτικότητα των μανιταριών είναι μικρή και κύριο λιπαρό οξύ είναι το λινελαικό οξύ. Κύρια στερόλη είναι η εργοστερόλη, που αποτελεί προβιταμίνη της βιτ D. Με δεδομένο πως ένα πολύ μικρό μέρος της ετήσια κατανάλωσης μανιταριών στην Ελλάδα καλύπτεται από την εγχώρια παραγωγή ,το ενδιαφέρον για τη σύσταση των ελληνικών μανιταριών αυξάνεται.Ο σκοπός του παρόντος πειράματος ήταν η μελέτη της διακύμανσης σε βιοδραστικές ενώσεις αυτοφυών μανιταριών P.ostreatus που συλλέχθηκαν από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και η σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα απότελέσματα εμπορικών και μη αυτοφυών δειγμάτων προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης των ελληνικών στελεχών. Για το σκοπό αυτό αναλύθηκαν συνολικά 16 στελέχη μανιταριών του είδους P.ostreatus( 11 αυτοφυή ελληνικά,2 εισαγώμενα αυτοφυή,3 εισαγώμενα εμπορικά). Μετά την ταυτοποίηση και τη φύλαξη τους , χρησιμοποίηθηκαν για την παραγωγή των μανιταριών της παρούσας εργασίας. Τα σώματα καρποφορίας συλλέχθηκαν και λυοφιλιώθηκαν. Τα λυοφιλιωμένα δείγματα σαπωνοποιήθηκαν και τα λιπαρά οξέα μετατράπηκαν στους πτητικούς τους μεθυλεστέρες ενώ οι μη πτητικές στερόλες σιλυλιώθηκαν. Τέλος εκτιμήθηκε η πιθανή ανασταλτική δράση των εκχυλισμάτων τους στην οξείδωση των λιποπρωτεϊνών ανθρώπινου ορού με ανίχνευση των προίοντων οξέιδωσης (συζυγή διένια) και τα αποτελέσματα εκφράστηκαν ως τελική επιμήκυνση του lag time. Από τα αποτελέσματα προέκυψε πως τα ελληνικά μανιτάρια είναι τουλάχιστον ανταγωνιστικά με τα εμπορικά και η εμπορική τους αξιοποίηση καθώς και χρήση τους για την δημιουργία λειτουργικών τροφίμων και συμπληρωμάτων είναι τουλάχιστον ελκυστική.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Δευτερογενείς μεταβολίτες αντιοξειδωτικά ελληνικών Pleurotus

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-12-01


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.