Η επίδραση της μέτριας και εναλλασσόμενης έντασης άσκηση στην όρεξη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η επίδραση της μέτριας και εναλλασσόμενης έντασης άσκηση στην όρεξη

Προσαλίκα, Φοίβη

Η παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζει την επίδραση της μέτριας και εναλλασσόμενης έντασης άσκησης στην όρεξη. Αρχικά αναφέρονται κάποιες βασικές έννοιες γύρω από το τι εστί όρεξη και κορεσμός καθώς και ποιοι μηχανισμοί ενεργοποιούνται για την διέγερση της. Στη συνέχεια αναφέρεται η σχέση της φυσικής δραστηριότητας με την όρεξη και προηγούμενες μελέτες που έχουν εξετάσει αντίστοιχα την πιθανή επίδραση της έντασης της άσκησης στην όρεξη. Η εισαγωγή κλείνει με μια εκτενής αναφορά στις ορμόνες που επηρεάζουν την όρεξη και την επίδραση της άσκησης σε αυτήν. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 12 υγείες άντρες εθελοντές και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους αντίστοιχους πίνακες. Ακολουθεί ο σχολιασμός τους και η όποια αναφορά σχετικά με την διεξαγωγή της μελέτης.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

ένταση
κορεσμός
άσκηση
Όρεξη
ορμόνες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-11-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.