Η επίδραση του καπνίσματος και της διακοπής του στην όρεξη και στο σωματικό βάρος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
The acute effect of smoking and its abstinence on appetite and body weight.
Η επίδραση του καπνίσματος και της διακοπής του στην όρεξη και στο σωματικό βάρος

Ζαχαρή, Κωνσταντίνα

Αν και η διακοπή καπνίσματος οδηγεί σε αύξηση στο σωματικό βάρος και οι νυν καπνιστές έχουν λιγότερες πιθανότητες να είναι παχύσαρκοι συγκριτικά με τους μη καπνιστές, οι μηχανισμοί που εξηγούν αυτήν την σχέση δεν είναι πλήρως κατανοητοί. Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι η εξέταση της άμεσης επίδραση του καπνίσματος και της αποχής του στην διαιτητική πρόσληψη και σε υποκειμενικά αισθήματα και ορμονικούς δείκτες που σχετίζονται με την όρεξη. Στην μελέτη συμμετείχαν 14 υγιείς, άντρες εθελοντές, με τυχαία σειρά σε 2 δοκιμασίες: την δοκιμασία C-cig όπου κάπνιζε 2 τσιγάρα της μάρκας του και την δοκιμασία S-sham (ελέγχου) όπου καλούνταν να κρατάει το τσιγάρο ως να το καπνίζει, χωρίς να το ανάβει. Λήφθηκαν δείγματα αίματος στην νηστεία (0min), πρίν την κατανάλωση γεύματος (60min) και 1 ώρα μετά απ’αυτό (150min) και αξιολογήθηκαν τα υποκειμενικά αισθήματα της όρεξης και η λαχτάρα για τσιγάρο. Το κάπνισμα 2 τσιγάρων μείωσε την διαιτητική πρόσληψη κατά 152kcal 45min μετά από αυτό (p=0,01). Δεν βρέθηκε διαφορά στην πρόσληψη γλυκών και αλμυρών τροφίμων (p=0,299), ενώ βρέθηκε χαμηλότερη πρόσληψη λίπους στην δοκιμασία S-sham (p=0,018). Οριακά στατιστικά σημαντική βρέθηκε η αλληλεπίδραση του χρόνου με την παρέμβαση στην συγκέντρωση γρελίνης πλάσματος (p=0,06), με την συγκέντρωση να είναι χαμηλότερη στην δοκιμασία S-sham μετά τα 60min. Δεν διέφεραν οι συγκεντρώσεις των ορμονών GLP-1, χολοκυστοκινίνης και ινσουλίνης ούτε τα υποκειμενικά αισθήματα της όρεξης. Αν και το κάπνισμα επιδρά άμεσα στην ενεργειακή πρόσληψη μειώνοντάς την, η επίδραση δεν είναι αποτέλεσμα της δράσης των παραπάνω ορμονών ούτε των υποκειμενικών αισθημάτων της όρεξης. Ενδεχομένως, η μειωμένη ενεργειακή πρόσληψη να οφείλεται στην επίδραση του καπνίσματος στην συγκέντρωση γρελίνης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

κάπνισμα
σωματικό βάρος
ορμόνες
όρεξη
ενεργειακή πρόσληψη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-11-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.