Η επίδραση της άσκησης στο μεταβολισμό του σιδήρου και της φερριτίνης υγιών αθλητών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η επίδραση της άσκησης στο μεταβολισμό του σιδήρου και της φερριτίνης υγιών αθλητών

Σαμακίδης, Ευάγγελος

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η εξέταση και η παρουσίαση της επίδρασης έντονης άσκησης, η οποία προσομοιάζει έναν αγώνα ποδοσφαίρου, στο μεταβολισμό του σιδήρου και της φερριτίνης υγιών αθλητών – εθελοντών.Μεθοδολογία: Πρωτόκολλο LIST : Το δείγμα της μελέτης αποτελούταν από 19 ποδοσφαιριστές Β’, Δ’ κατηγορίας και τοπικών πρωταθλημάτων (Μ.Ο. ηλικίας 21,1 έτη). Οι εθελοντές υποβλήθηκαν στο πρωτόκολλο άσκησης (LIST), το οποίο αποτελεί προσομοίωση ενός αγώνα ποδοσφαίρου, με σκοπό τη πρόκληση ασκησιογενούς μυϊκής βλάβης (ΑΜΒ) σε βαθμό παρόμοιο με τον αντίστοιχο που θα προκαλούσε ένας ποδοσφαιρικό αγώνας. Δείγματα αίματος λήφθηκαν πριν την άσκηση (t0), αμέσως μετά (t1), στις 24 (t2) και στις 72 ώρες μετά την ολοκλήρωση του πρωτοκόλλου.Αποτελέσματα: Στην ανάλυση των δεδομένων από το πρωτόκολλο LIST της μελέτης, εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική μεταβολή των επιπέδων σιδήρου πριν και αμέσως μετά την άσκηση. Επιπλέον, στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις παρατηρήθηκαν μεταξύ των αρχικών επιπέδων φερριτίνης και των επιπέδων 24 ώρες μετά την ολοκλήρωση του πρωτοκόλλου. Δε παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα μετασκησιακά επίπεδα τόσο του σιδήρου όσο και της φερριτίνης.Συμπεράσματα: Καταστάσεις επίπονης άσκησης που ωθούν τον οργανισμό σε ακραίες συνθήκες, μπορεί να οδηγήσουν σε κρίσιμες και στατιστικά σημαντικά μεταβολές τόσο των επιπέδων σιδήρου όσο και των επιπέδων φερριτίνης.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

αθλητής
Σίδηρος
φερριτίνη
ματαβολισμός
ποδόσφαιρο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-11-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.