Ουσίες με αναβολική δράση και η επίδρασή τους στην υγεία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ουσίες με αναβολική δράση και η επίδρασή τους στην υγεία

Πετρακόπουλος, Γιάννης

Βασικός σκοπός της εν λόγω πτυχιακής εργασίας, αναφέρεται σχετικά η συλλογή, καταγραφή και παρουσίαση στοιχείων, αναφορικά με τις δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούν οι αθλητές στις μέρες μας και οι οποίες ουσίες μπορούν να οδηγήσουν στο ντόπινγκ των αθλητών αυτών αλλά και σε σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία τους.Ειδικότερα λοιπόν, η εν λόγω πτυχιακή εργασία, διαχωρίζεται σε τρία (3) βασικά κεφάλαια και όπου στο μεν πρώτο αναφέρονται και αναλύονται σχετικά οι Απαγορευμένες Ουσίες και Μέθοδοι Αντι-Ντόπινγκ, στο δεύτερο κεφάλαιο οριοθετούνται και παρουσιάζονται οι Κατηγορίες Απαγορευμένων Ουσιών σε Αθλήματα στις Μέρες μας και τέλος στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι Επιδράσεις Απαγορευμένων Ουσιών στην Υγεία των Ατόμων και Ειδικότερα των Αθλητών.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ντόπινγκ
Αναβολικές Ουσίες
Παρενέργειες
Αθλητές
Δραστικές Ουσίες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-11-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.