Πειραματική υλοποίηση συτήματος επικοινωνίας LED-to-LED

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Πειραματική υλοποίηση συτήματος επικοινωνίας LED-to-LED

Σαρημιχαηλίδου, Ελένη

Στη παρούσα πτυχιακή εργασία αναλύθηκε, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα σύστημα επικοινωνίας LED-to-LED. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφηκε αναλυτικά ο τρόπος λειτουργίας των διόδων καθώς και τα χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου τύπου διόδου, η δίοδος εκπομπής φωτός. Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο 2, παρατέθηκαν τα αποτελέσματα των πειραμάτων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο ανεύρεσης της καταλληλότερης LED για το σύστημα επικοινωνίας. Φυσικά δεν θα μπορούσε να παραλειφθεί η εκτεταμένη ανάλυση ενισχυτών ,όπως και έγινε στο κεφάλαιο 3, και συγκεκριμένα των ενισχυτών που χρησιμοποιήθηκαν στο σύστημα. Στο κεφάλαιο 4 αναλύθηκε ο τρόπος κατασκευής και περιγράφηκε το σύστημα που τελικά κατασκευάστηκε.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

φως
ήχος
δίοδοι
μετάδοση
Επικοινωνία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.