Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τις τουριστικές επιχειρήσεις ως εργαλείο διαφήμισης και διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τις τουριστικές επιχειρήσεις ως εργαλείο διαφήμισης και διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες

Νταλίπαϊ, Άννα

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μοιάζουν να είναι η νέα μόδα και εκτός από εκατομμύρια ανθρώπους που τα έχουν εισάγει στην καθημερινότητά τους, οι επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους να προβληθούν μέσα από αυτά και να δημιουργήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και επικοινωνίας με ήδη υπάρχοντες και υποψήφιους πελάτες. Αν και ο κόσμος των επιχειρήσεων βρίσκεται στα πρόωρα στάδια της υιοθέτησης αυτών των εργαλείων, παρατηρείται προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να ενσωματωθούν στις κοινότητες των social media. Μια επιχείρηση που κάνει αισθητή την παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προβάλει μια εικόνα σύγχρονου εξωστρεφούς οργανισμού που δίνει έμφαση στον πελάτη. Η τουριστική βιομηχανία που στηρίζεται στην επικοινωνία και την προβολή, έχει επηρεαστεί σημαντικά από τη νέα αυτή μορφή του διαδικτύου.Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο τη διερεύνηση της σχέσης των τουριστικών επιχειρήσεων με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα τον τρόπο χρήσης τους ως βασικό εργαλείο διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες και προώθησης πωλήσεων.Στην εργασία αρχικά παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι κατηγοριοποιήσεις τους και οι επιδράσεις που έχουν στην κοινωνία. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις θεωρίες που βασίστηκε η έρευνα αλλά και στον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη. Αμέσως μετά ακολουθεί η εμπειρική μελέτη, τα αποτελέσματά της και η διασταύρωση αυτών με αποτελέσματα άλλων εμπειρικών μελετών. Ακόμα, συνοψίζονται τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η μελέτη. Η παρούσα εργασία, όπως και κάθε έρευνα, αντιμετώπισε κάποιους περιορισμούς που δυσκόλεψαν τη διερεύνηση όλων των παραμέτρων του φαινομένου, γι αυτό και στο τέλος παρατίθενται προτάσεις για μελλοντική έρευνα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

τουρισμός
σχέσεις με τους πελάτες
διαφήμιση
μέσα κοινωνικής δικτύωσης
τουριστικές επιχειρήσεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-10-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.