Διερεύνηση παραμέτρων που επηρεάζουν την πρόθεση χρήσης ηλεκτρονικών καναλιών διανομής τραπεζικών υπηρεσιών

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Διερεύνηση παραμέτρων που επηρεάζουν την πρόθεση χρήσης ηλεκτρονικών καναλιών διανομής τραπεζικών υπηρεσιών

Πανουτσακόπουλος, Σταμάτιος

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση παραμέτρων που επηρεάζουν την πρόθεση χρήσης τραπεζικών υπηρεσιών με τη χρήση κινητού τηλεφώνου (Mobile banking). Η ανάγκη για τη διεξαγωγή αυτής της έρευνας προέκυψε λόγω της σχετικά μικρής διείσδυσης που έχει παρατηρηθεί στις υπηρεσίες κινητής τραπεζικής, σε αντίθεση με τη σχεδόν καθολική διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας, καθώς και την πολύ μεγάλη αποδοχή των «έξυπνων» κινητών συσκευών. Η αναγνώριση των παραμέτρων που επηρεάζουν την πρόθεση χρήσης θα βοηθήσει τις τράπεζες στην ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών για να κατευθύνουν τους πελάτες τους από τα καταστήματα προς τα ηλεκτρονικά κανάλια εξυπηρέτησης. Για τον σκοπό αυτό αναπτύχθηκε ένα θεωρητικά θεμελιωμένο μοντέλο στο οποίο περιλαμβάνονται επιλεγμένοι παράγοντες από τα μοντέλα ΤΑΜ (Αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα, αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης) και UTAUT (Συνήθεια), και επιπλέον παράγοντες που επιλέξαμε (Privacy, Use Context, Personal Innovativeness) με στόχο να αυξήσουμε την προβλεπτική ικανότητα του τελικού μοντέλου αποδοχής χρήσης. Για να εξετάσουμε την αξιοπιστία των προτεινόμενων παραμέτρων, πραγματοποιήσαμε ποσοτική έρευνα. Για το σκοπό της έρευνας συγκεντρώθηκαν συνολικά 191 ερωτηματολόγια. Από αυτά, τα 120 συμπληρώθηκαν από μη-χρήστες των υπηρεσιών της κινητής τραπεζικής και τα 71 από χρήστες των υπηρεσιών της κινητής τραπεζικής. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι οι παραπάνω παράγοντες έχουν σημαντική επιρροή στην αποδοχή των υπηρεσιών κινητής τραπεζικής.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ηλεκτρονική τραπεζική
κινητή τραπεζική
UTAUT2

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-31


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)