Εξαγωγή γνώμης από κείμενα με αξιοποίηση της συντακτικής πληροφορίας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Εξαγωγή γνώμης από κείμενα με αξιοποίηση της συντακτικής πληροφορίας

Ιακωβίδη, Αθηνά

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εντάσσεται στην ευρύτερη ερευνητική περιοχή της ανάλυσης συναισθήματος και της εξαγωγής γνώμης από κείμενα. Πιο συγκεκριμένα εξετάζει το πρόβλημα της εξαγωγής θετικού ή αρνητικού συναισθήματος στα πλαίσια μιας πρότασης και στην απόδοσή του στις λέξεις της πρότασης. Ο αλγόριθμος που προτείνεται στην εργασία, επιτρέπει τον εντοπισμό των χαρακτηριστικών/όψεων του θέματος για το οποίο γράφτηκε μια πρόταση, καθώς και της συναισθηματικής φόρτισης αυτών των χαρακτηριστικών. Για να εξάγει αυτά τα αποτελέσματα, ο αλγόριθμος χωρίζει το κείμενο σε προτάσεις και πραγματοποιεί αποσαφήνιση της έννοιας των λέξεων, καθώς και συντακτική ανάλυση κάθε πρότασης. Έτσι, ανακτά τις συντακτικές εξαρτήσεις που υπάρχουν μεταξύ των λέξεων και τις αξιοποιεί για να αναπαραστήσει τη ροή της συναισθηματικής φόρτισης μέσα στην πρόταση χρησιμοποιώντας έναν γράφο. Τελικά, μεταδίδει τον σημασιολογικό προσανατολισμό κάθε λέξης και θεωρεί ότι όσα ουσιαστικά επηρεάστηκαν από τη συναισθηματική φόρτιση είναι χαρακτηριστικά του θέματος του κειμένου.Ο αλγόριθμος που περιγράφεται στην παρούσα εργασία έχει υλοποιηθεί ως ένα γενικό εργαλείο που σκοπό έχει να αναλύει κείμενα ανεξαρτήτως του τομέα στον οποίο ανήκουν. Πρόκειται για έναν αλγόριθμο μη επιβλεπόμενης μάθησης, δηλαδή δε χρησιμοποιούνται δεδομένα για να εκπαιδεύσουν τον αλγόριθμο. Ωστόσο, γίνεται χρήση πρότερης γνώσης σχετικά με τη σημασία των συντακτικών εξαρτήσεων και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Εξαγωγή γνώμης
Μηχανική μάθηση
Συντακτική ανάλυση
Επίπεδο χαρακτηριστικού
Επεξεργασία φυσικής γλώσσας

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-10-30


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)