Βιοδραστικά εκχυλίσματα από φυτικές πηγές: Απομόνωση, ανάλυση και αξιολόγηση βιολογικών δράσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Βιοδραστικά εκχυλίσματα από φυτικές πηγές: Απομόνωση, ανάλυση και αξιολόγηση βιολογικών δράσεων

Δημητρίου, Μαρία Μ.

Σκοπός της διατριβής ήταν η απομόνωση εκχυλισμάτων φρούτων και η αξιολόγηση των βιοδραστικών τους συστατικών. Παράλληλα, ακολούθησε ενθυλάκωση των παραληφθέντων εκχυλισμάτων σε μικροσφαιρίδια αλγινικού άλατος τα οποία αξιολογήθηκαν. Το βύσσινο επιλέχθηκε και εκχυλίστηκε με 3 συστήματα οξινισμένων διαλυτών, ήτοι μεθανόλη, μίγμα αιθανόλης/νερού και νερό. Κατά την αξιολόγηση, επιλέχθηκε το σύστημα αιθανόλη/νερό/κιτρικό οξύ (34,9:65:0,1). Το παραληφθέν εκχύλισμα υποβλήθηκε σε χρωματογραφικό διαχωρισμό με μίγμα μεθανόλης/HCl (0,3%) σε ρητίνη XAD7, διαδικασία η οποία οδήγησε σε 90±2% ανάκτηση ανθοκυανινών. Έπειτα, ακολούθησε ενθυλάκωση σε μικροσφαιρίδια αλγινικού άλατος με 2 τεχνικές: (1) με έγχυση: το δείγμα ενσωματώθηκε στα μικροσφαιρίδια κατά το στάδιο της ζελατινοποίησης, (2) με εμβάπτιση: το δείγμα ενσωματώθηκε σε προσχηματισμένα μικροσφαιρίδια. Η πρώτη διαδικασία εμφάνισε καλύτερα αποτελέσματα στην απόδοση ενθυλάκωσης με τιμές 52,6±2,0% έναντι 39,8±3,1% για το ακατέργαστο εκχύλισμα και 60,2±0,5% έναντι 40,5±3,7% για το μερικώς καθαρισμένο δείγμα, αντίστοιχα. Με τη δεύτερη διαδικασία επετεύχθη υψηλότερη απελευθέρωση πυρηνικού υλικού, στο 85% και 80% περίπου των ενθυλακωμένων ανθοκυανινών και ολικών φαινολών, αντίστοιχα. Η θερμική σταθερότητα των ενθυλακωμένων συστατικών αξιολογήθηκε στους 90οC και 120οC. Η σταθερότητα των ανθοκυανινών αυξήθηκε και των ολικών φαινολών διατηρήθηκε και στις δύο θερμοκρασίες στα ενθυλακωμένα προϊόντα και των 2 τεχνικών έναντι των μη εγκλεισμένων εκχυλισμάτων. Στην περίπτωση του ακατέργαστου εκχυλίσματος παρατηρήθηκαν αυξήσεις ων φαινολών προ και μετά εγκλεισμού. Τέλος, το ενθυλακωμένο πυρηνικό υλικό ανεξάρτητα από την τεχνική εγκλεισμού εκδηλωσε αντιοξειδωτικές ιδιότητες κατά τη δοκιμή δέσμευσης ελεύθερης ρίζας DPPH. Συνοψίζοντας, μέσω της ενθυλάκωσης των εκχυλισμάτων του βύσσινου με 2 διαφορετικές τεχνικές επετεύχθη αύξηση της σταθερότητας του πυρηνικού υλικού και εκδηλώθηκαν αντιοξειδωτικές ιδιότητες.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Βύσσινο, αντιοξειδωτικό(α), ανθοκυανίνες, καθαρισμός, ενθυλάκωση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-11-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.