Μελέτη της επικινδυνότητας του Ν. Ηλείας στους παράκτιους φυσικούς κινδύνους με τη χρήση των ΣΓΠ

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Μελέτη της επικινδυνότητας του Ν. Ηλείας στους παράκτιους φυσικούς κινδύνους με τη χρήση των ΣΓΠ

Κεφάλα, Θεοδώρα

Στην παρούσα διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία εκτιμώνται οι ενδεχόμενες επιπτώσεις δύο φυσικών φαινομένων στις παράκτιες περιοχές του Νομού Ηλείας (Πελοπόννησος). Τα δύο αυτά φαινόμενα είναι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και η έλευση θαλάσσιων κυμάτων βαρύτητας. Μεγαλύτερη έμφαση θα δοθεί στις επιπτώσεις που θα προκαλέσουν τα δύο αυτά φαινόμενα στην παράκτια περιοχή του νομού Ηλείας και στο ανθρωπογενές περιβάλλον.Στην περιοχή μελέτης δημιουργήθηκαν τέσσερις ζώνες επικινδυνότητας στο χερσαίο τμήμα της παράκτιας ζώνης του Νομού Ηλείας (δύο για την άνοδο της θαλάσσιας στάθμης και δύο για την έλευση θαλάσσιων κυμάτων βαρύτητας), οι οποίες έχουν στόχο την υπόδειξη των περιοχών που θα εμφανίσουν τα μεγαλύτερα προβλήματα από την ενδεχόμενη επίδραση ενός εκ των δύο προαναφερθέντων φυσικών φαινομένων, μέσω της χρήσης ΣΓΠ. Επίσης, ελήφθη υπόψη η κάλυψη γης της παράκτιας περιοχής του νομού Ηλείας καθώς και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά του νομού όπως ο οικονομικός δείκτης της περιοχής, ο οποίος είναι ο χαμηλότερος της χώρας. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν είναι χάρτες που δείχνουν: I. Τις εκτάσεις που αναμένεται να καλυφθούν από θαλάσσιο νερό λόγω της ενδεχόμενη ανόδου της θαλάσσιας στάθμης ή της έλευσης θαλάσσιου κύματος βαρύτητας. II. Τις δραστηριότητες που φιλοξενούν οι παράκτιες περιοχές οι οποίες είναι δυνατόν να πληγούν από την επίδραση της ανόδου της θαλάσσιας στάθμης ή ενός ενδεχόμενου θαλάσσιου κύματος βαρύτητας και το μέτρο που είναι πιθανό να συμβεί αυτό.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Επικινδυνότητα
Ηλεία
Άνοδος θαλάσσιας στάθμης
Θαλάσσια κύματα βαρύτητας
ΓΣΠ

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-10-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)