Ανάλυση της παρουσίας των αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ανάλυση της παρουσίας των αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

Παπαδημητρίου, Γεωργία Νεφελία

Η εργασία αυτή με τίτλο "Ανάλυση της παρουσίας των αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα", έχει ως σκοπό να καταγράψει και να αναλύσει όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία που αφορούν τους αλλοδαπούς μαθητές της Ελλάδας. Ο στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει αυτή την νέα πραγματικότητα των σύγχρονων ελληνικών σχολείων. Χωρίζεται σε δύο μέρη: τη θεωρητική προσέγγιση και τη προσέγγιση με ανάλυση, πίνακες και διαγράμματα. το πρώτο μέρος της εργασίας ξεκινά δίνοντας μια γενική εικόνα για τους μετανάστες και μετανάστες μαθητές που ήρθαν στην Ελλάδα. Στην συνέχει αναφέρεται η συνταγματική νομοθεσία που επιτρέπει και υποχρεώνει στα παιδιά των μεταναστών να πάνε σχολείο. Ακολουθεί μια σύντομη αναφορά στην έννοια του διαπολιτισμικού - πολυπολιτισμικού σχολείου και μια εκτενής ιστορική αναδρομή στην ελληνική εκπαιδευτική πολιτική για τους αλλοδαπούς μαθητές. Επίσης γίνεται λόγος για τη μητρική, τη δεύτερη γλώσσα των αλλοδαπών μαθητών, την δίγλωσση εκπαίδευση και την ίδρυση τάξεων υποδοχής και φροντηστηριακών τμημάτων και τα προβλήματα στη λειτουργία τους. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας αυτής γίνεται προσπάθεια γεωγραφικής ανάλυσης και ερμηνείας της παρουσίας των αλλοδαπών μαθητών μέσω ποσοτικών μεγεθών. Η γεωγραφική ανάλυση έγγειται σε δύο επίπεδα: σε επίπεδο χώρας και νομών. Πρώτα σε επίπεδο χώρας δίνονται στοιχεία για τον αριθμό τους, και τον αριθμό τους ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Ακολουθεί η αναλογία φύλου, η ηλικιακή σύνθεση, το ποσοστό αυτών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, πόσοι από αυτούς έχουν σαν μητρική γλώσσα την ελληνική, οι υπηκοότητες τους, πώς κατανέμονται στα δημόσια και τα ιδιωτικά σχολεία και τέλος γίνεται πληθυσμιακή και ποσοτική σύγκριση με τους παλιννοστούντες μαθητές. Επίσης γίνεται ανάλυση σε επίπεδο νομών προς την κατανομή τους στις βαθμίδες βασικής εκπαίδευσης, και για το ποσοστό γεννηθέντων εντός Ελλάδας. Τέλος, στην εργασία παρατίθονται πίνακες και χάρτες οι οποίοι παρουσιάζουν ανα νομό την κατανομή των αλλοδαπών μαθητών στις βαθμίδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Αλλοδαποί
μαθητές
εκπαίδευση
σχολείο
εκπαιδευτικό σύστημα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-11-05


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.