Ανάλυση της παρουσίας των αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Ανάλυση της παρουσίας των αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

Παπαδημητρίου, Γεωργία Νεφελία

Η εργασία αυτή με τίτλο "Ανάλυση της παρουσίας των αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα", έχει ως σκοπό να καταγράψει και να αναλύσει όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία που αφορούν τους αλλοδαπούς μαθητές της Ελλάδας. Ο στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει αυτή την νέα πραγματικότητα των σύγχρονων ελληνικών σχολείων. Χωρίζεται σε δύο μέρη: τη θεωρητική προσέγγιση και τη προσέγγιση με ανάλυση, πίνακες και διαγράμματα. το πρώτο μέρος της εργασίας ξεκινά δίνοντας μια γενική εικόνα για τους μετανάστες και μετανάστες μαθητές που ήρθαν στην Ελλάδα. Στην συνέχει αναφέρεται η συνταγματική νομοθεσία που επιτρέπει και υποχρεώνει στα παιδιά των μεταναστών να πάνε σχολείο. Ακολουθεί μια σύντομη αναφορά στην έννοια του διαπολιτισμικού - πολυπολιτισμικού σχολείου και μια εκτενής ιστορική αναδρομή στην ελληνική εκπαιδευτική πολιτική για τους αλλοδαπούς μαθητές. Επίσης γίνεται λόγος για τη μητρική, τη δεύτερη γλώσσα των αλλοδαπών μαθητών, την δίγλωσση εκπαίδευση και την ίδρυση τάξεων υποδοχής και φροντηστηριακών τμημάτων και τα προβλήματα στη λειτουργία τους. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας αυτής γίνεται προσπάθεια γεωγραφικής ανάλυσης και ερμηνείας της παρουσίας των αλλοδαπών μαθητών μέσω ποσοτικών μεγεθών. Η γεωγραφική ανάλυση έγγειται σε δύο επίπεδα: σε επίπεδο χώρας και νομών. Πρώτα σε επίπεδο χώρας δίνονται στοιχεία για τον αριθμό τους, και τον αριθμό τους ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Ακολουθεί η αναλογία φύλου, η ηλικιακή σύνθεση, το ποσοστό αυτών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, πόσοι από αυτούς έχουν σαν μητρική γλώσσα την ελληνική, οι υπηκοότητες τους, πώς κατανέμονται στα δημόσια και τα ιδιωτικά σχολεία και τέλος γίνεται πληθυσμιακή και ποσοτική σύγκριση με τους παλιννοστούντες μαθητές. Επίσης γίνεται ανάλυση σε επίπεδο νομών προς την κατανομή τους στις βαθμίδες βασικής εκπαίδευσης, και για το ποσοστό γεννηθέντων εντός Ελλάδας. Τέλος, στην εργασία παρατίθονται πίνακες και χάρτες οι οποίοι παρουσιάζουν ανα νομό την κατανομή των αλλοδαπών μαθητών στις βαθμίδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Αλλοδαποί
μαθητές
εκπαίδευση
σχολείο
εκπαιδευτικό σύστημα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-11-05


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)