Μετάπτωση παλαιού τύπου επιχειρησιακού συστήματος σε σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων στο διαδικτυακό νέφος: Υλοποίηση και εφαρμογή σε εταιρεία λιανικού εμπορίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μετάπτωση παλαιού τύπου επιχειρησιακού συστήματος σε σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων στο διαδικτυακό νέφος: Υλοποίηση και εφαρμογή σε εταιρεία λιανικού εμπορίου

Πανουτσακόπουλος, Γεώργιος

Το cloud computing έχει συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Η διαθεσιμότητα της on-demand υπολογιστική ισχύς θεωρείται ότι παρέχει σημαντική μείωση κόστους στην υποδομή πληροφορικής και εν μέρει τη μείωση του κόστους συντήρησης και διαχείρισης.Η παρούσα εργασία περιγράφει την εφαρμογή και την χρήση του cloud computing μέσα από ένα πρόγραμμα Cloud ERP. Καταγράφει τα βήματα από την αρχή της απόφασης για την εγκατάσταση του νέου ERP, την έρευνα αγοράς που έγινε για την επιλογή του, τον τρόπο επιλογής και τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε στην μετάβαση και την υλοποίηση της εγκατάστασης. Παρέχει δε σημαντικές πληροφορίες για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ώστε να έχει μια επιτυχή έκβαση η μεταφορά των δεδομένων από το παλιό σύστημα στο νέο και την άμεση λειτουργία του νέου σε πραγματικό περιβάλλον.Παρουσιάζει και αναλύει την εκτέλεση ενός έργου πληροφορικής από την ερεύνα αγοράς ως και το go-live. Παρέχει τρόπους διαχείρισης του έργου, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του σε όλο το φάσμα λειτουργίας της εταιρίας και περιγράφει τα οφέλη που θα προκύψουν σε οικονομικό επίπεδο, σε επίπεδο ασφάλειας, διαθεσιμότητας και ευκολίας πρόσβασης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Μετάπτωση
Έργο πληροφορικής
σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων στο νέφος
Φάσεις υλοποίησης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-31


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.