Μελέτη της φυσικοχημικής σταθερότητας μιγμάτων παρεντερικής διατροφής για νεογνά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Μελέτη της φυσικοχημικής σταθερότητας μιγμάτων παρεντερικής διατροφής για νεογνά

Ματθαίου, Χρυσούλα

Η χρήση παρεντερικής διατροφής κατά τη νεογνική περίοδο είναι κάτι το σύνηθες για πρόωρα νεογνά καθώς και γι’αυτά που αντιμετωπίζουν γαστρεντερικές διαταραχές. Η κλινική πρακτική που εφαρμόζεται σήμερα έχει να κάνει με δύο διαφορετικούς σάκους, ένας με νερό, ανινοξέα, γλυκόζη, ηλεκτρολύτες, ιχνοστοιχεία και υδατοδιαλυτές βιταμίνες και ένας με λίπος και λιποδιαλυτές βιταμίνες, όπου καταλήγουν σε έναν καθετήρα τριπλού αυλού, μία υποδοχή για κάθε σάκο και μία για τα φάρμακα. Ο σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι να εξετάσουμε έναν εναλλακτικό τρόπο παρεντερικής σίτησης, το ‘3-σε-1’ σχήμα ή αλλιώς όλα σε ένα σάκο (ΑΙΟ). Η διαδικασία που ακολουθήσαμε ήταν η εξής:• Αναλύθηκε ο τρόπος παρασκευής των μιγμάτων μας. Η Παρασκευή των μιγμάτων γίνεται με τη βοήθεια ενός λογισμικού προγράμματος και μίας αυτόματης αντλίας ανάμιξης. Φτιάχτηκαν 2 μίγματα τα οποία αναλύθηκαν σε βάθος χρόνου, 0, 24 και 48 ώρες, και σε δύο διαφορετικές θερμοκρασίες, θερμοκρασία ψύξης και δωματίου.• Τα ΑΙΟ μίγματα είναι γαλακτώματα πολύπλοκης σύστασης και για τη χρήση τους απαιτείται απόλυτη αποστείρωση, σταθερότητα και μη ύπαρξη συσσωματωμάτων. Η διάμετρος των σωματιδίων πρέπει να είναι μεταξύ 0,4 και 1 μm, για να είναι συμβατή με το μέγεθος των χυλομικρών. Στη παρούσα έρευνα εξετάστηκε η διάμετρος των σωματιδίων και το μέγεθος κατανομής τους με τη μέθοδο της περίθλασης ακτίνας Laser μικρής γωνίας σε διεσπαρμένα σωματίδια. Οι μετρήσεις έγιναν με το Malvern 2000.Tα αποτελέσματα του πειράματος έδειξαν ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντικό ποσοστό σωματιδίων με διάμετρο εκτός των ορίων που επιθυμούνται. Η χρήση των ΑΙΟ στη παρεντερική σίτηση θα βοηθήσει πολύ τη σωστή και χωρίς προβλήματα ανάπτυξη των νεογνών.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Πρόωρα - Παρεντερική διατροφή
Νεογνά
Premature infants - Parenteral feeding

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2004


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.