Η Διεθνοποίηση των αλυσίδων λιανικού εμπορίου: η προσωρινή παραμονή της Wal-Mart στη Γερμανία’

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η Διεθνοποίηση των αλυσίδων λιανικού εμπορίου: η προσωρινή παραμονή της Wal-Mart στη Γερμανία’

Σιδηρόπουλος, Νικόλαος

Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι να φωτίσει μια πλευρά της διαδικασίας διεθνοποίησης του λιανεμπορίου μέσα από το παράδειγμα της διείσδυσης της Wal-Mart, στη Γερμανία. Παρουσιάζεται η σταδιακή εξέλιξη της διεθνοποίησης του λιανεμπορίου και οι μορφές που λαμβάνει ιδιαίτερα κατά τις δύο προηγούμενες δεκαετίες. Σε πρώτο στάδιο, γίνεται μια προσέγγιση στην έννοια του λιανικού εμπορίου, τη διεθνοποίηση και παγκοσμιοποίηση αυτού, στους κώδικες-κανόνες που το διέπουν, όπως και στο ρόλο που διαδραματίζει η οικονομία και η γεωγραφία του χώρου στον οποίο ασκείται. Αναλύεται και παρουσιάζεται ο κολοσσιαίος λιανέμπορος, ο όμιλος Wal-Mart, ο οποίος αποτελεί ενδεδειγμένη περίπτωση μελέτης όσον αφορά τον συγκεκριμένο κλάδο. Μέσα από τις στρατηγικές της εταιρείας και την πολιτική που ακολούθησε δίνεται η δυνατότητα στον αναγνώστη να κατανοήσει βαθύτερα την έννοια του λιανικού εμπορίου και της διεθνοποίησής του.Στα περικλείοντα κεφάλαια, πραγματοποιείται μια αναλυτική παρουσίαση του ομίλου και γίνεται μια προσπάθεια να ανιχνευθεί ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα σε αυτό το εγχείρημα που λέγεται “απελευθέρωση αγορών”. Περιλαμβάνονται ιστορικά στοιχεία και σημεία σταθμοί του ομίλου από την ίδρυσή του έως και την προηγούμενη δεκαετία. Επιπλέον γίνεται μια εκτενής αναφορά στην εξάπλωση της Wal-Mart σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, αναλύοντας σε κάθε περίπτωση την πολιτική που εφάρμοσε, την αντιμετώπιση που είχε από τοπικές και μη, αγορές και τις εναλλακτικές που έθεσε, όταν υπέπεσε σε λανθασμένες στρατηγικές.Ιδιαίτερη σημασία για την ιστορία του λιανεμπορίου έχει η επέκταση του παγκόσμιου λιανεμπορικού ηγέτη Wal-Mart στη Γερμανική αγορά, την 3η μεγαλύτερη στον κόσμο. Κατά τη σε βάθος μελέτη αυτής της επέκτασης γίνεται μια απόπειρα αποσαφήνισης των αιτιών που δεν επέτρεψαν στη Wal-Mart να εδραιωθεί και να διατηρήσει μια εξίσου σημαντική θέση ανάμεσα στους μεγάλους λιανέμπορους της Γερμανίας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Γερμανία
ΗΠΑ
Λιανεμπόριο
Διεθνοποίηση
Wal-Mart

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-10-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.