Προστασία και ανάδειξη μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Η περίπτωση της πόλης του Αιγίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Προστασία και ανάδειξη μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Η περίπτωση της πόλης του Αιγίου

Μαρκοπούλου, Ευθυμία

Θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η υλική πολιτιστική κληρονομιά της πόληςτου Αιγίου, μιας πόλης με μακραίωνη ιστορία και σημαντικό πλούτο σε μνημεία. Επιχειρεί νασυμβάλει στην προστασία και ανάδειξη αυτής της κληρονομιάς, όπως και να διερευνήσει τιςστάσεις και αντιλήψεις των κατοίκων της πόλης σχετικά με αυτό το ζήτημα. Ειδικότερα,παρουσιάζεται η ιστορία της πόλης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα καθώς και τα μνημεία πουσηματοδοτούν αυτή την πορεία μέσα στο χρόνο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ηαποτύπωση της αστικής φυσιογνωμίας της πόλης, όπως αυτή διαμορφώθηκε στα τέλη του 19ουκαι τις αρχές του 20ου αιώνα, στον πολεοδομικό ιστό της σύγχρονης πόλης και στα μνημείααυτής της περιόδου. Ως προς την προστασία των μνημείων, γίνεται αναφορά στο υφιστάμενοκαθεστώς προστασίας, στην κατάσταση διατήρησής τους και στις προσπάθειες που έχουν γίνειμέχρι τώρα προς αυτή την κατεύθυνση από τους αρμόδιους φορείς και την τοπική κοινωνία. Στησυνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε 210κατοίκους της πόλης, από τον Μάρτιο έως τον Μάιο 2014. Τέλος, γίνονται προτάσεις για τηναποτελεσματικότερη προστασία και την ανάδειξη των μνημείων και συνόλων της πόλης,προκειμένου αυτά να συμβάλουν στην πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της πόλης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Μνημεία - Ελλάδα - Αχαΐα (Νομός) - Αίγιο
Αίγιο
Αχαΐα
μνημεία
πολιτιστική κληρονομιά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.