Προστασία και ανάδειξη μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Η περίπτωση της πόλης του Αιγίου

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Προστασία και ανάδειξη μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Η περίπτωση της πόλης του Αιγίου

Μαρκοπούλου, Ευθυμία

Θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η υλική πολιτιστική κληρονομιά της πόληςτου Αιγίου, μιας πόλης με μακραίωνη ιστορία και σημαντικό πλούτο σε μνημεία. Επιχειρεί νασυμβάλει στην προστασία και ανάδειξη αυτής της κληρονομιάς, όπως και να διερευνήσει τιςστάσεις και αντιλήψεις των κατοίκων της πόλης σχετικά με αυτό το ζήτημα. Ειδικότερα,παρουσιάζεται η ιστορία της πόλης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα καθώς και τα μνημεία πουσηματοδοτούν αυτή την πορεία μέσα στο χρόνο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ηαποτύπωση της αστικής φυσιογνωμίας της πόλης, όπως αυτή διαμορφώθηκε στα τέλη του 19ουκαι τις αρχές του 20ου αιώνα, στον πολεοδομικό ιστό της σύγχρονης πόλης και στα μνημείααυτής της περιόδου. Ως προς την προστασία των μνημείων, γίνεται αναφορά στο υφιστάμενοκαθεστώς προστασίας, στην κατάσταση διατήρησής τους και στις προσπάθειες που έχουν γίνειμέχρι τώρα προς αυτή την κατεύθυνση από τους αρμόδιους φορείς και την τοπική κοινωνία. Στησυνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε 210κατοίκους της πόλης, από τον Μάρτιο έως τον Μάιο 2014. Τέλος, γίνονται προτάσεις για τηναποτελεσματικότερη προστασία και την ανάδειξη των μνημείων και συνόλων της πόλης,προκειμένου αυτά να συμβάλουν στην πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της πόλης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Μνημεία - Ελλάδα - Αχαΐα (Νομός) - Αίγιο
Αίγιο
Αχαΐα
μνημεία
πολιτιστική κληρονομιά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)