Γεωγραφίες της εγκατάστασης των μεταναστών στην Αθήνα, 2000-2010: Στεγαστικές διαδρομές, πρόσβαση στην ιδιοκτησία και εθνοφυλετικοί χωροκοινωνικοί διαχωρισμοί

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Γεωγραφίες της εγκατάστασης των μεταναστών στην Αθήνα, 2000-2010: Στεγαστικές διαδρομές, πρόσβαση στην ιδιοκτησία και εθνοφυλετικοί χωροκοινωνικοί διαχωρισμοί

Μπαλαμπανίδης, Δημήτριος Θ.

Στο πλαίσιο της «νέας μετανάστευσης» προς την Ελλάδα, η οποία ξεκινάει από τη δεκαετία του 1970 και κλιμακώνεται μετά το 1990, η παρούσα διατριβή διερευνά την εγκατάσταση των μεταναστών στην πόλη της Αθήνας και τους συνακόλουθους χωροκοινωνικούς μετασχηματισμούς. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται οι διαδικασίες στέγασης των μεταναστών και, μέσα από αυτές, ο τρόπος με τον οποίο μετανάστες και ντόπιοι κάτοικοι μοιράζονται τον αστικό χώρο και αναπτύσσουν μεταξύ τους κοινωνικές σχέσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόσβαση των μεταναστών σε ιδιόκτητη στέγη και στον σημαίνοντα ρόλο που μπορεί αυτή να παίζει για την ένταξή τους στο χώρο και στην κοινωνία. Η μελέτη περιορίζεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων και εστιάζει στη δεκαετία 2000-2010.Η στεγαστική εμπειρία των μεταναστών στην πόλη της Αθήνας εξετάζεται μέσα από μία ποσοτική έρευνα στο αρχείο του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών και μία ποιοτική έρευνα με συνεντεύξεις από μετανάστες και μετανάστριες ιδιοκτήτριες. Προκύπτει ότι οι στεγαστικές διαδρομές τους και οι γεωγραφίες τους, σε συνδυασμό με τις κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσουν με τους ντόπιους, εμφανίζουν σημαντικά «συστατικά επιτυχίας». Καταρχάς, οι στεγαστικές διαδρομές τους αποτελούν εμπειρία μιας διαρκούς στεγαστικής αναβάθμισης και, μάλιστα, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ως ιδιοκτήτες, οι μετανάστες μοιράζονται τις ίδιες γειτονιές και τις ίδιες πολυκατοικίες με τους ντόπιους, χωρίς να ζουν εθνοτικά περιχαρακωμένοι σε συγκεκριμένες μόνο γειτονιές της πόλης. Στις εθνοτικά μεικτές γειτονιές της Αθήνας, οι κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσουν με τους ντόπιους δεν περιορίζονται στο φάσμα της απόστασης, της σύγκρουσης και της ρατσιστικής απόρριψης, αλλά περιλαμβάνουν ταυτόχρονα σχέσεις αλληλεγγύης, εμπιστοσύνης και αποδοχής.

thesis
Διδακτορική Διατριβή (EL)
Doctoral Dissertation (EN)

στεγαστικές διαδρομές
μετανάστες
χωροκοινωνικοί διαχωρισμοί
Μετανάστες - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αθήνα
ιδιοκτησία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-06-30


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.