Η Αγριά Μαγνησίας: παρελθόν, παρόν και μέλλον: ιστορική και πολιτισμική διαδρομή - προτάσεις για το μέλλον

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η Αγριά Μαγνησίας: παρελθόν, παρόν και μέλλον: ιστορική και πολιτισμική διαδρομή - προτάσεις για το μέλλον

Τσούλου, Σοφία

Η παρούσα εργασία ερευνά την ιστορική και λαογραφική φυσιογνωμία της πόλης Αγριάς της Μαγνησίας από την αρχή της δημιουργίας της μέχρι σήμερα, μέσα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση και την εμπειρική έρευνα. Επιπλέον, διερευνά την πολιτισμική της κληρονομιά που σχετίζεται με τη συνεχή έλευση διαφόρων ομάδων κατοίκων, ως εσωτερικών ή εξωτερικών μεταναστών και προσφύγων, εξαιτίας διαφόρων ιστορικών και κοινωνικών συγκυριών, καθώς και τις σχέσεις που έχουν παγιωθεί μεταξύ τους. Τέλος ερευνώνται οι απόψεις και οι διαθέσεις των κατοίκων σχετικά με την πρόταση δημιουργίας ενός πολιτισμικού κέντρου, ο οποίος, μέσα από διάφορες καινοτόμες δράσεις και διαδραστικές εκθέσεις, θα αποτελέσει ένα χώρο διαλόγου, ώσμωσης και γόνιμης αλληλοεπίδρασης μεταξύ όλων των κατοίκων της Αγριάς. Η μεθοδολογική έρευνα που χρησιμοποιήθηκε είναι η ποιοτική έρευνα με είκοσι επτά ημιδομημένες συνεντεύξεις, αντιπροσωπευτικές από όλες τις ομάδες κατοίκων, εκπροσώπους πολιτιστικών συλλόγων και οικονομικών μονάδων, καθώς και τον τελευταίο αντιπρόεδρο της δημοτικής ενότητας Αγριάς και τον παλιό Πρόεδρο της Κοινότητας επί τέσσερις τετραετίες.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Μαγνησία (Νομός) - Αγριά
Μαγνησία
Αίγιο
Λαογραφία - Ελλάδα - Μαγνησία (Νομός) - Αγριά
Πολιτιστική κληρονομιά - Ελλάδα - Μαγνησία (Νομός) - Αγριά
πολιτιστική κληρονομιά
ιστορία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-11-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.