Η πολιτική προστασία στην Ελλάδα και την Eυρωπαϊκή Ένωση. οι σχέσεις αλληλοϋποστήριξης στις δασικές πυρκαγιές του 2007

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Η πολιτική προστασία στην Ελλάδα και την Eυρωπαϊκή Ένωση. οι σχέσεις αλληλοϋποστήριξης στις δασικές πυρκαγιές του 2007

Γκίκα, Μαρία Στέλλα

Στις μέρες μας, ολοένα και πιο συχνά η ανθρωπότητα καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών που προκαλούν σημαντικές περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Εξαιτίας αυτού, η συνεργασία για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών καθίσταται αναγκαία. Στα πλαίσια της ανάγκης αυτής, έχουν συσταθεί μηχανισμοί αμοιβαίας παροχής βοήθειας σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν αρκετοί κανόνες και οδηγίες για την διαχείριση της διεθνούς βοήθειας από την πληγείσα χώρα. Κύριος σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη του σχεδιασμού Π.Π της Ελλάδας και της Ε.Ε και η μεταξύ τους συνεργασία. Έτσι, μελετώνται οι μηχανισμοί και οι δράσεις που έχουν αναπτυχθεί για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων που πλήττουν το εσωτερικό της Ελλάδας και της Ε.Ε αλλά και τις τρίτες χώρες και αναδεικνύεται η εφαρμογή τους στις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 στη χώρα μας. Απώτερος στόχος είναι η εξαγωγή ορισμένων συμπερασμάτων σχετικά με πιθανές ελλείψεις και γενικότερα προβλήματα κατά την προσπάθεια διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, καθώς και η διερεύνηση πιθανών τρόπων βελτίωσης όλου του επιχειρησιακού σχεδίου στο μέλλον.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Φυσικές καταστροφές
Πυρκαγιές - Ελλάδα
Natural disasters
Fires - Greece
Δάση και δασοπονία - Πυρκαγιές - Ελλάδα
Forest fires - Greece

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-07-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)