Διαχείριση εκτάκτων αναγκών – Σχέδια έκτακτης ανάγκης για σεισμούς στα σχολεία (Ελλάδα - Ιαπωνία)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Διαχείριση εκτάκτων αναγκών – Σχέδια έκτακτης ανάγκης για σεισμούς στα σχολεία (Ελλάδα - Ιαπωνία)

Αγγέλη, Ελένη

Όσον αφορά το σχεδιασμό μεθοδολογίας αρχικά, μέσα από την βιβλιογραφική επισκόπηση, αναφερόμαστε στα χαρακτηριστικά των φυσικών καταστροφών, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν το πρόβλημα οι επιστήμονες. Έπειτα, μελετάται ο σεισμός ως φυσικό φαινόμενο, καθώς και οι επιπτώσεις που αυτό επιφέρει. Αναγνωρίζεται η σημασία της διαχείρισης των έκτακτων αναγκών και ο ρόλος της χρήσης των σχεδίων έκτακτης ανάγκης στην πρόληψη όσο το δυνατόν περισσότερων παράπλευρων απωλειών - τρωτότητας. Τέλος, αναλύεται η αντισεισμική αντιμετώπιση των καταστροφών – εκτάκτων αναγκών μέσω δυο μελετών περιπτώσεων, της Ελλάδας και της Ιαπωνίας. Ολοκληρώνοντας την εργασία αυτή, διαφάνηκε ότι είναι επιβεβλημένο το να κατανοήσουν τόσο οι μαθητές, όσο και οι εκπαιδευτικοί ότι η γνώση της αντισεισμικής συμπεριφοράς είναι απαραίτητη, ώστε να γίνουν βίωμα κάποιοι βασικοί κανόνες αυτοπροστασίας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Earthquake hazard analysis
Natural disasters - Management
Έκτακτες ανάγκες - Αντιμετώπιση
Emergency management
Σεισμοί - Ανάλυση κινδύνων
Earthquakes - Safety measures
Σεισμοί - Μέτρα ασφαλείας
Φυσικές καταστροφές - Διαχείριση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-02-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.