Μεσογειακή Δίαιτα, δείκτες φλεγμονής και 10ετής κίνδυνος καρδιαγγειακής νόσου: επιδημιολογική μελέτη ΑΤΤΙΚΗ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μεσογειακή Δίαιτα, δείκτες φλεγμονής και 10ετής κίνδυνος καρδιαγγειακής νόσου: επιδημιολογική μελέτη ΑΤΤΙΚΗ

Ζάνα, Αντέλα

Σκοπός: Η μελέτη της σχέσης μεταξύ της Μεσογειακής Διατροφής, και των πιο διαδεδομένων δεικτών φλεγμονής, με την 10-ετή επίπτωση της καρδιαγγειακής νόσου. Υλικό-Μέθοδος: Η μελέτη «ΑΤΤΙΚΗ», μια επιδημιολογική έρευνα καταγραφής και παρακολούθησης της υγείας του πληθυσμού, καθώς και των παραγόντων που την επηρεάζουν, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Στη μελέτη συμμετείχαν 3042 ενήλικα άτομα, 1514 άνδρες και 1528 γυναίκες, χωρίς προηγούμενο ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου. Στα άτομα της μελέτης μέσω ερωτηματολογίων έγινε καταγραφή των κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών, του ιατρικού ιστορικού, των διατροφικών συνηθειών, των επιπέδων της φυσικής δραστηριότητας και των καπνιστικών συνηθειών. Επίσης πραγματοποιήθηκε μέτρηση ανθρωπομετρικών στοιχείων, μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και αιμοληψία για βιοχημική ανάλυση. Η αξιολόγηση της προσκόλλησης στη Μεσογειακή Διατροφή έγινε μέσω του διατροφικού δείκτη MedDietScore, που παίρνει τιμές από 0-55. Μεγαλύτερη βαθμολογία σημαίνει μεγαλύτερη προσκόλληση στο πρότυπο της Μεσογειακής Διατροφής. Αποτελέσματα: Η επίπτωση της καρδιαγγειακής νόσου στη 10-ετία ήταν 14,9%, εκ των οποίων το 38,8% των περιπτώσεων αφορούσε γυναίκες, και το 61,2% αφορούσε άνδρες. Ο βαθμός προσκόλλησης στη Μεσογειακή διατροφή, των ατόμων που εμφάνισαν καρδιαγγειακή νόσο (MedDietScore: 22,8), ήταν μικρότερος συγκριτικά με αυτών που δεν εμφάνισαν καρδιαγγειακή νόσο (MedDietScore: 26,4), (p<0,001). Επίσης, φάνηκε η τάση της Μεσογειακής διατροφής να ασκεί προστατευτική επίδραση στην εμφάνιση της καρδιαγγειακής νόσου, με πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες την ηλικία, το φύλο, την υπερχοληστερολαιμία, την υπέρταση, το σακχαρώδη διαβήτη και την παχυσαρκία, ωστόσο η σχέση αυτή δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Για κάθε 1 μονάδα αύξησης του MedDietScore, μειώνεται η πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου κατά 1,9% (ΣΛ=0,981, 95% ΔΕ=0,955-1,009). Τα επίπεδα της CRP στα άτομα που εμφάνισαν καρδιαγγειακή νόσο ήταν υψηλότερα (2,4 mg/L), σε σχέση με αυτούς που δεν την εμφάνισαν (1,89 mg/L), (p=0,020). Τα επίπεδα της IL-6 ήταν υψηλότερα στα άτομα που εμφάνισαν καρδιαγγειακή νόσο (1,64 pg/mL), σε σχέση με αυτούς που δεν εμφάνισαν καρδιαγγειακή νόσο (1,44 pg/mL), (p<0,001). Επιπλέον, η CRP σχετίστηκε θετικά με την 10-ετή επίπτωση της καρδιαγγειακής νόσου, αύξηση της CRP κατά 1mg/L, σχετίστηκε με αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου κατά 5,8% (ΣΛ=1,058, 95% ΔΕ=0,998-1,121). Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης ενισχύουν τα ευρήματα προηγούμενων μελετών, τόσο για την πιθανή προστατευτική επίδραση της Μεσογειακής Διατροφής στην εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου, όσο και για και τη θετική συσχέτιση της CRP, με την εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Μεσογειακή Διατροφή
Δείκτες φλεγμονής
Καρδιαγγειακό σύστημα
Καρδιά - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Επίπτωση καρδιαγγειακής νόσου

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.