Διαχείριση εκτάκτων αναγκών – Σχέδια έκτακτης ανάγκης για σεισμούς στα σχολεία (Ελλάδα - Ιαπωνία)

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Διαχείριση εκτάκτων αναγκών – Σχέδια έκτακτης ανάγκης για σεισμούς στα σχολεία (Ελλάδα - Ιαπωνία)

Αγγέλη, Ελένη

Όσον αφορά το σχεδιασμό μεθοδολογίας αρχικά, μέσα από την βιβλιογραφική επισκόπηση, αναφερόμαστε στα χαρακτηριστικά των φυσικών καταστροφών, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν το πρόβλημα οι επιστήμονες. Έπειτα, μελετάται ο σεισμός ως φυσικό φαινόμενο, καθώς και οι επιπτώσεις που αυτό επιφέρει. Αναγνωρίζεται η σημασία της διαχείρισης των έκτακτων αναγκών και ο ρόλος της χρήσης των σχεδίων έκτακτης ανάγκης στην πρόληψη όσο το δυνατόν περισσότερων παράπλευρων απωλειών - τρωτότητας. Τέλος, αναλύεται η αντισεισμική αντιμετώπιση των καταστροφών – εκτάκτων αναγκών μέσω δυο μελετών περιπτώσεων, της Ελλάδας και της Ιαπωνίας. Ολοκληρώνοντας την εργασία αυτή, διαφάνηκε ότι είναι επιβεβλημένο το να κατανοήσουν τόσο οι μαθητές, όσο και οι εκπαιδευτικοί ότι η γνώση της αντισεισμικής συμπεριφοράς είναι απαραίτητη, ώστε να γίνουν βίωμα κάποιοι βασικοί κανόνες αυτοπροστασίας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Earthquake hazard analysis
Natural disasters - Management
Έκτακτες ανάγκες - Αντιμετώπιση
Emergency management
Σεισμοί - Ανάλυση κινδύνων
Earthquakes - Safety measures
Σεισμοί - Μέτρα ασφαλείας
Φυσικές καταστροφές - Διαχείριση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-02-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)