Διερεύνηση της επίδρασης της κατανάλωσης πρωινού γεύματος στη διατήρηση της απώλειας βάρους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Διερεύνηση της επίδρασης της κατανάλωσης πρωινού γεύματος στη διατήρηση της απώλειας βάρους

Μπρίκου, Θεοδώρα

Εισαγωγή και Σκοπός: Τα διαθέσιμα δεδομένα αναφορικά με τη σχέση μεταξύ κατανάλωσης πρωινού γεύματος και διατήρησης της απώλειας βάρους είναι περιορισμένα και προέρχονται κυρίως από το Εθνικό Μητρώο Ρύθμισης Βάρους (NWCR) στις ΗΠΑ. Με βάση τα δεδομένα του μητρώου αυτού η καθημερινή κατανάλωση πρωινού αποτελεί κοινή συμπεριφορά μεταξύ των επιτυχόντων της διατήρησης. Δεν υπάρχει, όμως, ένας συγκεκριμένος ορισμός πρωινού στη βιβλιογραφία. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθεί το αν και κατά πόσο διάφοροι ορισμοί του πρωινού γεύματος που έχουν χρησιμοποιηθεί ήδη σχετίζονται με επιτυχή διατήρηση της απώλειας βάρους. Ένας δευτερεύων σκοπός αποτελεί η μελέτη της ποιότητας του πρωινού γεύματος τόσο των ατόμων που καταφέρνουν και διατηρούν μέρος της απώλειας όσο και των ατόμων εκείνων που επανέκτησαν το απολεσθέν βάρος. Υλικό και Μέθοδος: Στη μελέτη συμμετείχαν 257 διατηρούντες (σκόπιμη απώλεια ≥10% του αρχικού βάρους και διατήρηση ≥1 έτος) και 97 επανακτήσαντες (σκόπιμη απώλεια ≥10% του αρχικού βάρους και επανάκτηση, ηλικίας 32 ± 10 ετών, 61% γυναίκες. Οι εθελοντές συμπλήρωσαν κάποια ερωτηματολόγια μέσω της ιστοσελίδας της μελέτης. Επιπλέον, στους εθελοντές πραγματοποιήθηκαν 2 τηλεφωνικές ανακλήσεις 24ώρου. Το πρωινό γεύμα αξιολογήθηκε με 12 διαφορετικούς ορισμούς. Τέλος, το πρώτο διατροφικό επεισόδιο αναλύθηκε σε ομάδες τροφίμων. Αποτελέσματα: Οι διατηρούντες είναι πιο πιθανό να καταναλώνουν πρωινό γεύμα, όταν αυτό ορίζεται ως το πρώτο διατροφικό επεισόδιο στο χώρο του σπιτιού (p=0,013) ή ως το πρώτο διατροφικό επεισόδιο πριν την έναρξη των καθημερινών δραστηριοτήτων (p=0,002), συγκριτικά με τους επανακτήσαντες. Ύστερα από την προσθήκη συγχυτικών παραγόντων, η διαφορά μεταξύ των 2 ομάδων σύμφωνα με τους παραπάνω ορισμούς παραμένει στατιστικά σημαντική (p=0,002 και p=0,002 αντίστοιχα). Ακόμη, περισσότεροι ορισμοί πρωινού γεύματος εντόπισαν διαφορές μεταξύ διατηρούντων και επανακτησάντων αντρών (με τους διατηρούντες να εμφανίζουν πρωινό σε μεγαλύτερο ποσοστό) σε σχέση με τις γυναίκες που είτε διατήρησαν είτε επανέκτησαν το απολεσθέν βάρος. Τέλος, μεγαλύτερο ποσοστό επανακτησάντων ανδρών καταναλώνει στο πρωινό του γεύμα τυριά πλούσια σε λιπαρά. Συμπεράσματα: Η λήψη πρωινού γεύματος, όταν συμβαίνει στο χώρο του σπιτιού ή προηγείται των καθημερινών δραστηριοτήτων ενδέχεται να συμβάλλει στη διατήρηση της απώλεια βάρους. Η σύσταση για πρωινό γεύμα ίσως να ωφελεί περισσότερο τους άντρες σε σχέση με τις γυναίκες. Επιπλέον, το αν θα διατηρήσουν ή όχι την απώλεια οι άνδρες φαίνεται να επηρεάζεται και από την ποιότητα του πρωινού γεύματος.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Πρωινό γεύμα
γευματικές συνήθειες
ποιότητα δίαιτας
Απώλεια βάρους
διατήρηση της απώλειας βάρους
παχυσαρκία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.