Πολιτισμική φυσιογνωμία της νήσου Ικαρίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Πολιτισμική φυσιογνωμία της νήσου Ικαρίας

Πετράτου, Μαριάννα Α.

Η παρούσα εργασία διερευνά την πολιτισμική φυσιογνωμία της νήσου Ικαρίας αναζητώντας τα ιδιαίτερα συστατικά της και τις μεταξύ τους σχέσεις. Στο θεωρητικό μέρος επιχειρείται μια συγκεντρωτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών που συνθέτουν την ιδιαίτερη πολιτισμική φυσιογνωμία της Ικαρίας μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Η ποσοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ερωτηματολογίου που διανεμήθηκε σε 150 νέους (20-40 ετών) με καταγωγή από την Ικαρία. Ζητούμενο ήταν οι γνώσεις και απόψεις των νέων σχετικά με την πολιτισμική φυσιογνωμία του τόπου καταγωγής τους.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

πολιτισμική φυσιογνωμία
υλική-άυλη πολιτισμική κληρονομιά
Ικαρία
ερωτηματολόγιο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.