Διαπολιτισμικά προγράμματα σχολικών συμπράξεων ως μέσα υλοποίησης ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής. Εμπειρική διερεύνηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Διαπολιτισμικά προγράμματα σχολικών συμπράξεων ως μέσα υλοποίησης ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής. Εμπειρική διερεύνηση

Δρακονταειδή, Δήμητρα

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια να εξεταστούν τα Ευρωπαϊκά προγράμματα για την εκπαίδευση, και ιδιαίτερα τα προγράμματα σχολικών συμπράξεων, υπό το πρίσμα της ευρύτερης εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εργασία παρακολουθεί την πορεία και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής από τις πρώτες ιδρυτικές συνθήκες μέχρι τις ημέρες μας, και εξετάζει τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ε.Ε. ως μέσα υλοποίησης της ως άνω πολιτικής, στα εθνικά κράτη. Στο ευρύτερο παραπάνω πλαίσιο, εξετάζονται ιδιαίτερα τα προγράμματα σχολικών συμπράξεων e-Twinning και Comenius, τόσο όσον αφορά στους ιδιαίτερους και ευρύτερους στόχους εκπαιδευτικής πολιτικής που υλοποιούνται μέσω αυτών, όσο και στον τρόπο λειτουργίας και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Τέλος, τα αποτελέσματα εμπειρικής διερεύνησης που περιλαμβάνονται στην παρούσα εργασία, η οποία πραγματοποιήθηκε από Μάϊο μέχρι Ιούλιο του 2014, σε δείγμα 174 εκπαιδευτικών που έχουν λάβει μέρος στα προγράμματα αυτά από το 1996 μέχρι σήμερα, τεκμαίρουν την, κατά τους εκπαιδευτικούς, αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα συγκεκριμένα προγράμματα στη χώρα μας, και ιδιαιτέρως όσον αφορά στην υλοποίηση της «Ευρωπαϊκής Διάστασης στην Εκπαίδευση

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ευρωπαϊκά προγράμματα για την εκπαίδευση
e-Twinning
Socrates
Σχολικές συμπράξεις
Comenius
Διαπολιτισμική εκπαίδευση
e-Learning
Εκπαιδευτικός σχεδιασμός
Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση
Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης
Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.