Διαπολιτισμικά προγράμματα σχολικών συμπράξεων ως μέσα υλοποίησης ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής. Εμπειρική διερεύνηση

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Διαπολιτισμικά προγράμματα σχολικών συμπράξεων ως μέσα υλοποίησης ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής. Εμπειρική διερεύνηση

Δρακονταειδή, Δήμητρα

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια να εξεταστούν τα Ευρωπαϊκά προγράμματα για την εκπαίδευση, και ιδιαίτερα τα προγράμματα σχολικών συμπράξεων, υπό το πρίσμα της ευρύτερης εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εργασία παρακολουθεί την πορεία και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής από τις πρώτες ιδρυτικές συνθήκες μέχρι τις ημέρες μας, και εξετάζει τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ε.Ε. ως μέσα υλοποίησης της ως άνω πολιτικής, στα εθνικά κράτη. Στο ευρύτερο παραπάνω πλαίσιο, εξετάζονται ιδιαίτερα τα προγράμματα σχολικών συμπράξεων e-Twinning και Comenius, τόσο όσον αφορά στους ιδιαίτερους και ευρύτερους στόχους εκπαιδευτικής πολιτικής που υλοποιούνται μέσω αυτών, όσο και στον τρόπο λειτουργίας και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Τέλος, τα αποτελέσματα εμπειρικής διερεύνησης που περιλαμβάνονται στην παρούσα εργασία, η οποία πραγματοποιήθηκε από Μάϊο μέχρι Ιούλιο του 2014, σε δείγμα 174 εκπαιδευτικών που έχουν λάβει μέρος στα προγράμματα αυτά από το 1996 μέχρι σήμερα, τεκμαίρουν την, κατά τους εκπαιδευτικούς, αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα συγκεκριμένα προγράμματα στη χώρα μας, και ιδιαιτέρως όσον αφορά στην υλοποίηση της «Ευρωπαϊκής Διάστασης στην Εκπαίδευση

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ευρωπαϊκά προγράμματα για την εκπαίδευση
e-Twinning
Socrates
Σχολικές συμπράξεις
Comenius
Διαπολιτισμική εκπαίδευση
e-Learning
Εκπαιδευτικός σχεδιασμός
Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση
Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης
Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)