Αποτελέσματα εφαρμογής διαδικασίας ανίχνευσης διατροφικού κινδύνου σε τυχαίο δείγμα νοσηλευόμενων ασθενών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Αποτελέσματα εφαρμογής διαδικασίας ανίχνευσης διατροφικού κινδύνου σε τυχαίο δείγμα νοσηλευόμενων ασθενών

Κατσανάκη, Κατερίνα Κ.

Εισαγωγή: Η δυσθρεψία εντοπίζεται στο ένα τρίτο των ασθενών που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Τις περισσότερες φορές δεν τυγχάνει της δέουσας προσοχής. Σκοπός: Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η εκτίμηση του επιπολασμού των ασθενών που διατρέχουν κίνδυνο δυσθρεψίας κατά την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο και η συσχέτισή του με το χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο και τη θνησιμότητα. Μεθοδολογία. Τον πληθυσμό της μελέτης αποτελούν 1025 ασθενείς που εισήχθησαν στην Παθολογική, Χειρουργική, Καρδιολογική, Νευρολογική και Νεφρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο ανίχνευσης διατροφικού κινδύνου MUST. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS Statistics 21. Αποτελέσματα. Το 29,4% των ασθενών είχαν υψηλό κίνδυνο δυσθρεψίας κατά την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο. Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των ασθενών δεν φάνηκε να έχει καμία συσχέτιση με την εμφάνιση της δυσθρεψίας. Οι ασθενείς με υψηλό κίνδυνο δυσθρεψίας ήταν σημαντικά μεγαλύτεροι σε ηλικία (p<0,001), είχαν μεγαλύτερο ποσοστό συνοσηρότητας (p<0,001) και παρουσίαζαν μεγαλύτερο ποσοστό απώλειας βάρους. Διαιτολόγος κλήθηκε στο 3,7% των περιπτώσεων του συνόλου του δείγματος. Συμπεράσματα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 3 στους δέκα ασθενείς που εισάγονται στο νοσοκομείο βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο κακής θρέψης. Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να ενσωματώσουν στην καθημερινή τους κλινική πρακτική τα εργαλεία αξιολόγησης του διατροφικού κινδύνου.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

ασθενείς
Κλινική διατροφή
Δυσθρεψία
διατροφικός κίνδυνος
ανίχνευση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-10-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.