Αποτελέσματα εφαρμογής διαδικασίας ανίχνευσης διατροφικού κινδύνου σε τυχαίο δείγμα νοσηλευόμενων ασθενών

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Αποτελέσματα εφαρμογής διαδικασίας ανίχνευσης διατροφικού κινδύνου σε τυχαίο δείγμα νοσηλευόμενων ασθενών

Κατσανάκη, Κατερίνα Κ.

Εισαγωγή: Η δυσθρεψία εντοπίζεται στο ένα τρίτο των ασθενών που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Τις περισσότερες φορές δεν τυγχάνει της δέουσας προσοχής. Σκοπός: Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η εκτίμηση του επιπολασμού των ασθενών που διατρέχουν κίνδυνο δυσθρεψίας κατά την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο και η συσχέτισή του με το χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο και τη θνησιμότητα. Μεθοδολογία. Τον πληθυσμό της μελέτης αποτελούν 1025 ασθενείς που εισήχθησαν στην Παθολογική, Χειρουργική, Καρδιολογική, Νευρολογική και Νεφρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο ανίχνευσης διατροφικού κινδύνου MUST. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS Statistics 21. Αποτελέσματα. Το 29,4% των ασθενών είχαν υψηλό κίνδυνο δυσθρεψίας κατά την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο. Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των ασθενών δεν φάνηκε να έχει καμία συσχέτιση με την εμφάνιση της δυσθρεψίας. Οι ασθενείς με υψηλό κίνδυνο δυσθρεψίας ήταν σημαντικά μεγαλύτεροι σε ηλικία (p<0,001), είχαν μεγαλύτερο ποσοστό συνοσηρότητας (p<0,001) και παρουσίαζαν μεγαλύτερο ποσοστό απώλειας βάρους. Διαιτολόγος κλήθηκε στο 3,7% των περιπτώσεων του συνόλου του δείγματος. Συμπεράσματα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 3 στους δέκα ασθενείς που εισάγονται στο νοσοκομείο βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο κακής θρέψης. Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να ενσωματώσουν στην καθημερινή τους κλινική πρακτική τα εργαλεία αξιολόγησης του διατροφικού κινδύνου.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

ασθενείς
Κλινική διατροφή
Δυσθρεψία
διατροφικός κίνδυνος
ανίχνευση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-10-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)