Η επίδραση της άσκησης στο μεταβολισμό του σιδήρου σε αθλητές του υπερμαραθωνίου "Σπάρταθλον"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η επίδραση της άσκησης στο μεταβολισμό του σιδήρου σε αθλητές του υπερμαραθωνίου "Σπάρταθλον"

Περεντής, Παναγιώτης Αθανάσιος

Σκοπός: Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι η εξέταση και η παρουσίαση της επίδρασης της συμμετοχής στον υπερμαραθώνιο "Σπάρταθλον'', στον μεταβολισμό του σιδήρου και της φερριτίνης αθλητών-εθελοντών.Μεθοδολογία: Το δείγμα της μελέτης αποτελείται από 41 άνδρες υπερμαραθωνοδρόμους αθλητές. Οι αθλητές ολοκλήρωσαν τον αγώνα ''Σπάρταθλον'' με διαδρομή από την Αθήνα έως τη Σπάρτη (Ελλάδα). Δείγματα αίματος λήφθηκαν πριν την έναρξη του αγώνα (t0), αμέσως μετά την ολοκλήρωση του (t1), και 24 ώρες μετά την ολοκλήρωση (t2).Αποτελέσματα: Στη στατιστική ανάλυση των δεδομένων της μελέτης, βρέθηκε στατιστικά σημαντική μεταβολή των επιπέδων σιδήρου 24 ώρες μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, σε σχέση τόσο με τα αρχικά επίπεδα όσο και με τα επίπεδα αμέσως μετά τη λήξη. Επίσης, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μεταβολή των επιπέδων της φερριτίνης αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα και 24 ώρες μετά, σε σχέση με τα αρχικά επίπεδα. Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των αρχικών επιπέδων σιδήρου και αυτών μετά τον αγώνα, όσο και μεταξύ των επιπέδων φερριτίνης μετά τη λήξη του αγώνα και 24 ώρες μετά.Συμπεράσματα: Ακραίες συνθήκες άσκησης, όπως είναι η συμμετοχή σε έναν υπερμαραθώνιο, μπορεί να οδηγήσουν σε στατιστικά σηματνικές μεταβολές τόσο των επιπέδων σιδήρου, όσο και των επιπέδων της φερριτίνης.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Σίδηρος
άσκηση
μεταβολισμός
φερριτίνη
υπερμαραθώνιος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-08


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.