Η επίδραση της άσκησης στο μεταβολισμό του σιδήρου σε αθλητές του υπερμαραθωνίου "Σπάρταθλον"

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Η επίδραση της άσκησης στο μεταβολισμό του σιδήρου σε αθλητές του υπερμαραθωνίου "Σπάρταθλον"

Περεντής, Παναγιώτης Αθανάσιος

Σκοπός: Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι η εξέταση και η παρουσίαση της επίδρασης της συμμετοχής στον υπερμαραθώνιο "Σπάρταθλον'', στον μεταβολισμό του σιδήρου και της φερριτίνης αθλητών-εθελοντών.Μεθοδολογία: Το δείγμα της μελέτης αποτελείται από 41 άνδρες υπερμαραθωνοδρόμους αθλητές. Οι αθλητές ολοκλήρωσαν τον αγώνα ''Σπάρταθλον'' με διαδρομή από την Αθήνα έως τη Σπάρτη (Ελλάδα). Δείγματα αίματος λήφθηκαν πριν την έναρξη του αγώνα (t0), αμέσως μετά την ολοκλήρωση του (t1), και 24 ώρες μετά την ολοκλήρωση (t2).Αποτελέσματα: Στη στατιστική ανάλυση των δεδομένων της μελέτης, βρέθηκε στατιστικά σημαντική μεταβολή των επιπέδων σιδήρου 24 ώρες μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, σε σχέση τόσο με τα αρχικά επίπεδα όσο και με τα επίπεδα αμέσως μετά τη λήξη. Επίσης, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μεταβολή των επιπέδων της φερριτίνης αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα και 24 ώρες μετά, σε σχέση με τα αρχικά επίπεδα. Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των αρχικών επιπέδων σιδήρου και αυτών μετά τον αγώνα, όσο και μεταξύ των επιπέδων φερριτίνης μετά τη λήξη του αγώνα και 24 ώρες μετά.Συμπεράσματα: Ακραίες συνθήκες άσκησης, όπως είναι η συμμετοχή σε έναν υπερμαραθώνιο, μπορεί να οδηγήσουν σε στατιστικά σηματνικές μεταβολές τόσο των επιπέδων σιδήρου, όσο και των επιπέδων της φερριτίνης.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Σίδηρος
άσκηση
μεταβολισμός
φερριτίνη
υπερμαραθώνιος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-08


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)