Η επίδραση της κατανάλωσης συμπληρώματος διατροφής στην αντιοξειδωτική κατάσταση φαινομενικά υγιών εθελοντών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η επίδραση της κατανάλωσης συμπληρώματος διατροφής στην αντιοξειδωτική κατάσταση φαινομενικά υγιών εθελοντών

Μπότση, Ειρήνη

Η απουσία ισορροπίας ανάμεσα στα προ-οξειδωτικά και αντι-οξειδωτικά μόρια του οργανισμού ονομάζεται οξειδωτικό στρες και έχει επιβλαβλείς επιδράσεις στα βιομόρια του οργανισμού. Τα πρώτα κύτταρα που έρχονται αντιμέτωπα με το οξειδωτικό στρες είναι τα ερυθροκύτταρα. Η ανεπιτυχής αντιμετώπισή του από τα αντιοξειδωτικά συστήματα των κυττάρων αυτών έχει ως αποτέλεσμα τη πρόωρη γήρανσή τους, τη μεταβολή της δομής τους και των λειτουργιών τους καθώς και την πρόκληση βλάβης σε κύτταρα άλλων ιστών με τα οποία έρχονται σε επαφή.Σκοπός της μελέτης ήταν να αξιολογήσει την επίδραση της κατανάλωσης ενός συμπληρώματος διατροφής που περιέχει μια ποικιλία αντιοξειδωτικών ουσιών στη δραστικότητα της υπεροξειδάσης της γλουταθειόνης 1 στα ερυθροκύτταρα, σε υγιείς εθελοντές. Κύριος συστατικό του συμπληρώματος είναι το Gel αλόης και περιέχει επίσης ουσίες όπως εκχυλίσμα πράσινου τσαγιού, εκχυλίσμα Polygonum cuspidatum, καθώς και ένα μίγμα βιταμινών.Η παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε ήταν διπλά τυφλή και ελεγχόμενη με εικονικό σκεύασμα. Από τους 58 υγιείς εθελοντές που πήραν μέρος στη μελέτη, οι 28 κατανάλωσαν το εικονικό σκεύασμα και οι 30 κατανάλωσαν το συμπλήρωμα για 8 εβδομάδες. Οι εθελοντές χωρίστηκαν σε τυχαία συνδυασμένες ομάδες σύμφωνα με το φύλο, την ηλικία,το βάρος, το δείκτη μάζας σώματος και την αρτηριακή πίεση. Για τον προσδιορισμό της δραστικότητας της υπεροξειδάσης της γλουταθειόνης 1 στα ερυθροκύτταρα πραγματοποιήθηκε ex vivo αναγωγή του υπεροξειδίου του υδρογόνου με αναγωγικό μόριο τη γλουταθειόνη. Οι τιμές της δραστικότητας της GPx1 κανονικοποιήθηκαν με γραμμάρια αιμοσφαιρίνης, η οποία προσδιορίστηκε με μέθοδο Drabkin.Σε χρόνο 0, δεν παρατηρήθηκε διαφοροποίηση στους κλασσικούς βιοχημικούς δείκτες ,στα χαρακτηριστικά και στη δραστικότητα της υπεροξειδάσης της γλουταθειόνης των εθελοντών ανάμεσα στις δύο ομάδες παρέμβασης. Ωστόσο, η δραστικότητα του ενζύμου φαίνεται να συσχετίζεται αντιστρόφως ανάλογα με τα επίπεδα χοληστερόλης και της LDL-χοληστερόλης (p=0,01και p=0,04 αντίστοιχα). Μετά το πέρας των 8 εβδομάδων, η δραστικότητα του ενζύμου φάνηκε να αυξάνεται στην ομάδα του εικονικού σκευάσματος και να μειώνεται στην ομάδα του συμπληρώματος, ωστόσο τα ευρήματα αυτά δεν παρουσιάζουν στατιστική σημαντικότητα. Τέλος, η δραστικότητα του ενζύμου σε επίπεδο εθελοντή και στις δύο ομάδες σε όλες τις χρονικές στιγμές φάνηκε να μην παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά.Η κατανάλωση του συμπληρώματος για 8 εβδομάδες δεν φάνηκε να επιδρά στη δραστικότητα της υπεροξειδάσης της γλουταθειόνης στα ερυθροκύτταρα υγιών εθελοντών.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

υγιείς εθελοντές
συμπλήρωμα
Αντιοξειδωτικά
ερυθροκύτταρα
υπεροξειδάση της γλουταθειόνης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.