Ο ρόλος της οικογένειας στη διαμόρφωση γνώσεων και αντιλήψεων για τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου παιδιών 10-12 ετών: επιδημιολογική μελέτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ο ρόλος της οικογένειας στη διαμόρφωση γνώσεων και αντιλήψεων για τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου παιδιών 10-12 ετών: επιδημιολογική μελέτη

Κορδόνη, Μαρία Ελένη

Σκοπός: η διερεύνηση του ρόλου κοινωνικοοικονομικών οικογενειακών παραγόντων στις γνώσεις και αντιλήψεις που διαμορφώνουν τα παιδιά σχετικά με παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. Υλικό-Μέθοδος: μελέτη παρατήρησης όπου συμμετείχαν 1100 μαθητές (45% αγόρια) Ε’ και ΣΤ’ τάξης δημοτικών σχολείων της Αττικής και του Ηρακλείου (Κρήτης). Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε στους χώρους των σχολείων τα σχολικά έτη 2013-14 ως και 2015-16 (συμμετοχή 90%). Οι πληροφορίες αντλήθηκαν μέσω αυτοσυμπληρούμενου, ανώνυμου ερωτηματολογίου. Μεταξύ άλλων διερευνήθηκε η γνώση των παιδιών σχετικά με θέματα που αφορούν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο όπως διατροφή, σωματική δραστηριότητα και κάπνισμα. Πληροφορίες σχετικά με χαρακτηριστικά της οικογένειας συγκεντρώθηκαν με τη χρήση ξεχωριστού ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε από τους γονείς. Αποτελέσματα: παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση του μορφωτικού επιπέδου του πατέρα καθώς και του οικογενειακού εισοδήματος με τις γνώσεις των παιδιών για την καρδιαγγειακή υγεία (b=0,72,p<0,01 και b=0,26,p<0,01 αντίστοιχα). Αντιθέτως, παιδιά με περισσότερα αδέρφια και παιδιά των οποίων την καθημερινή φροντίδα έχουν αναλάβει η γιαγιά ή/και ο παππούς, φάνηκε ότι έχουν λιγότερες γνώσεις σε σύγκριση με παιδιά με λιγότερα αδέρφια και με λιγότερο κυρίαρχη θέση της γιαγιάς/παππού στην ανατροφή τους (b=-0,30,p=0,03 και b=-0,67,p=0,02 αντίστοιχα). Συμπεράσματα: Τα παραπάνω ευρήματα ενισχύουν την άποψη για την επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος, παρέχοντας ιδέες και πρόσφορο έδαφος για σχεδιασμό παρεμβάσεων αλλά και περαιτέρω μελέτης στον τρόπο που η δομή της οικογένειας καθορίζει τη γνώση του παιδιού σε θέματα υγείας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Γνώσεις
οικογένεια
παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.