Ο ρόλος της οικογένειας στη διαμόρφωση γνώσεων και αντιλήψεων για τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου παιδιών 10-12 ετών: επιδημιολογική μελέτη

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Ο ρόλος της οικογένειας στη διαμόρφωση γνώσεων και αντιλήψεων για τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου παιδιών 10-12 ετών: επιδημιολογική μελέτη

Κορδόνη, Μαρία Ελένη

Σκοπός: η διερεύνηση του ρόλου κοινωνικοοικονομικών οικογενειακών παραγόντων στις γνώσεις και αντιλήψεις που διαμορφώνουν τα παιδιά σχετικά με παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. Υλικό-Μέθοδος: μελέτη παρατήρησης όπου συμμετείχαν 1100 μαθητές (45% αγόρια) Ε’ και ΣΤ’ τάξης δημοτικών σχολείων της Αττικής και του Ηρακλείου (Κρήτης). Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε στους χώρους των σχολείων τα σχολικά έτη 2013-14 ως και 2015-16 (συμμετοχή 90%). Οι πληροφορίες αντλήθηκαν μέσω αυτοσυμπληρούμενου, ανώνυμου ερωτηματολογίου. Μεταξύ άλλων διερευνήθηκε η γνώση των παιδιών σχετικά με θέματα που αφορούν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο όπως διατροφή, σωματική δραστηριότητα και κάπνισμα. Πληροφορίες σχετικά με χαρακτηριστικά της οικογένειας συγκεντρώθηκαν με τη χρήση ξεχωριστού ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε από τους γονείς. Αποτελέσματα: παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση του μορφωτικού επιπέδου του πατέρα καθώς και του οικογενειακού εισοδήματος με τις γνώσεις των παιδιών για την καρδιαγγειακή υγεία (b=0,72,p<0,01 και b=0,26,p<0,01 αντίστοιχα). Αντιθέτως, παιδιά με περισσότερα αδέρφια και παιδιά των οποίων την καθημερινή φροντίδα έχουν αναλάβει η γιαγιά ή/και ο παππούς, φάνηκε ότι έχουν λιγότερες γνώσεις σε σύγκριση με παιδιά με λιγότερα αδέρφια και με λιγότερο κυρίαρχη θέση της γιαγιάς/παππού στην ανατροφή τους (b=-0,30,p=0,03 και b=-0,67,p=0,02 αντίστοιχα). Συμπεράσματα: Τα παραπάνω ευρήματα ενισχύουν την άποψη για την επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος, παρέχοντας ιδέες και πρόσφορο έδαφος για σχεδιασμό παρεμβάσεων αλλά και περαιτέρω μελέτης στον τρόπο που η δομή της οικογένειας καθορίζει τη γνώση του παιδιού σε θέματα υγείας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Γνώσεις
οικογένεια
παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)